Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, vừa qua Đoàn kiểm sát của VKSND tỉnh Đắk Nông do đồng chí Lê Thanh Hưng, Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (VKSND tỉnh Đắk Nông) làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thanh Hưng, Trưởng Đoàn Kiểm sát (VKSND tỉnh Đắk Nông) công bố dự thảo kết luận tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Qua công tác kiểm sát đoàn nhận thấy, Trại tạm giam đã cơ bản thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Công tác phân loại, quản lý và tổ chức giam giữ được thực hiện chặt chẽ; không để xảy ra trường hợp nào trốn, chết, tự sát, thông cung, sử dụng điện thoại, mang vật cấm vào buồng giam, phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được đơn vị đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số tồn tại, thiếu sót của đơn vị như: Một số sổ theo dõi, quản lý người bị tạm giữ, tạm giam cập nhật chưa đầy đủ các nội dung cột mục theo quy định...

Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kiến nghị trong kết luận yêu cầu Trại tạm giam Công an tỉnh kịp thời khắc phục những vi phạm, thiếu sót trên.

Tiếp đó, từ ngày 25-26/11/2021, Đoàn kiểm sát của VKSND tỉnh Đắk Nông do đồng chí Lê Thanh Hưng làm Trưởng đoàn tiếp tục trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự của Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) Công an tỉnh Đắk Nông.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Đắk Nông kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan THAHS Công an tỉnh Đắk Nông.

Qua công kiểm sát, Đoàn nhận thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng Cơ quan THAHS Công an tỉnh Đắk Nông đã nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác THAHS trên địa bàn. Từ 16/10/2020 đến 15/10/2021, đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ và lập danh sách đề nghị Cơ quan quản lý THAHS - Bộ Công an điều chuyển 657 bị án đến các trại giam, trại tạm giam và nhà tạm giữ để chấp hành án theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Cơ quan THAHS Công an tỉnh Đắk Nông đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị xem xét đặc xá đối với 5 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 8 trường hợp, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 47 phạm nhân đủ điều kiện, thực hiện cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho 99 phạm nhân theo đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát nhận thấy Cơ quan THAHS Công an tỉnh Đắk Nông vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại. Cụ thể, việc tiến hành thủ tục gia hạn thời hạn trích xuất phạm nhân chưa đảm bảo về mặt thời gian theo quy định. Mặt khác, công tác điều chuyển, đưa phạm nhân đến nơi được chỉ định trong quyết định đưa phạm nhân đi chấp hành án phạt tù chưa đúng theo quy định tại khoản 2 Mục IV Hướng dẫn số 156/HD-C10 ngày 08/01/2020 của Cơ quan quản lý THAHS, Bộ Công an.

Ngoài ra, Đoàn kiểm sát cũng phát hiện một số thiếu sót, tồn tại của các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án hình sự. Điển hình, TAND huyện Tuy Đức ban hành quyết định thi hành án phạt tù số 24/2021/QĐ-CA ngày 19/7/2021 đối với người bị kết án phạt tù được tại ngoại Phạm Thành Long Lớn, đồng thời yêu cầu cơ quan THAHS Công an tỉnh truy nã Lớn là không đúng quy định tại điểm đ tiểu mục 2.1 mục 2 phần I Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, VKSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kiến nghị yêu cầu Cơ quan THAHS Công an tỉnh Đắk Nông đề ra các biện pháp khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra ở trên. Đối với vi phạm của các cơ quan có liên quan, Viện kiểm sát cũng đang tổng hợp xây dựng kiến nghị riêng./.

Nguyễn Chính