leftcenterrightdel
 Cán bộ, nhân viên VKSQS Khu vực 43.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nền tảng để xây dựng được đội ngũ cán bộ nói chung, và đối với cán bộ ngành Kiểm sát quân sự nói riêng. Để thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và việc xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” cùng với các biện pháp về tổ chức cán bộ còn cần phải có các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả.

Với đặc thù nghiệp vụ của Ngành, VKSQS Khu vực 43 phụ trách địa bàn rộng (tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh). Để giải quyết các vụ án, kiểm sát viên phải đi lại nhiều, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến quá trình điều tra, làm rõ tính chất vụ án.

Đơn vị luôn tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên có thời gian tự nghiên cứu các văn bản rút kinh nghiệm của Viện cấp trên, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc và báo cáo kết quả về Viện Quân khu đúng thời hạn; Chủ động trong công tác nghiên cứu bao quát các vấn đề từ hành chính quân sự đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác nghiên cứu khoa học và các công tác khác.

leftcenterrightdel
 Cán bộ trẻ VKSQS Khu vực 43 trao đổi, nghiên cứu và tự học tập.

Về mặt chiều sâu, trong công tác nghiệp vụ còn được thể hiện qua chất lượng các bản Yêu cầu kiểm tra, xác minh, Yêu cầu điều tra, Báo cáo án của Kiểm sát viên, cán bộ kiểm sát được nâng lên rõ rệt, 100% số án Viện kiểm sát truy tố được Tòa án xử đúng tội danh, không có các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công việc do Viện kiểm sát tiến hành.

Những kết quả đạt được là nỗ lực và với sự quyết tâm lớn của tập thể cán bộ VKSQS Khu vực 43 luôn được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2022, đơn vị vinh dự đón nhận Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân tiêu biểu được cấp trên khen ngợi thông qua các phong trào thi đua của ngành Kiểm sát và các phong trào thi đua trong Quân đội.

leftcenterrightdel
 Buổi kiểm tra kết quả công tác do Đại tá Nguyễn Văn Kỷ - Viện trưởng VKSQS Quân khu 4 làm trưởng đoàn.

Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới, VKSQS Khu vực 43 sẽ phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới các phương pháp để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn đầy đủ công tác tổ chức cán bộ; đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp kết hợp với đẩy mạnh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Thái