Cụ thể, tại Quyết định số 406/QĐ-VKSTC ngày 23/11/2021, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10), VKSND tối cao do có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Trước đó, tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ 10, VKSND tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-VKSTC-V10 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao, Vụ 10 có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Viện trưởng VKSND tối cao thực hiện các công tác gồm: Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với VKSND cấp dưới về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát khám nghiệm hiện trường. (Ảnh minh hoạ)

Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND các cấp để tham mưu với Viện trưởng VKSND tối cao kiến nghị với Chánh án TAND tối cao và các cơ quan hữu quan các biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, Vụ 10 còn thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao; đề xuất kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp dưới.

Đồng thời, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật của các TAND cấp dưới…

P.V