Theo đó, tại Quyết định số 430/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho 252 cá nhân thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 5 cá nhân thuộc VKSND cấp cao và 22 cá nhân của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS quân sự trung ương do đã có công lao đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành KSND.

Tại Quyết định số 431/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã quyết định tặng Bằng khen cho 350 tập thể thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 3 tập thể thuộc VKSND cấp cao và 44 tập thể của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS quân sự trung ương do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

Tại Quyết định số 432/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã quyết định tặng Bằng khen cho 1.497 cá nhân thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 40 cá nhân thuộc VKSND cấp cao và 153 cá nhân của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS quân sự trung ương do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Tại Quyết định số 433/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã quyết định tặng Bằng khen cho 233 tập thể thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 1 tập thể của các đơn vị thuộc VKSND tối cao do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để lại bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Tại Quyết định số 434/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã quyết định tặng Bằng khen cho 897 cá nhân thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 6 cá nhân của các đơn vị thuộc VKSND tối cao do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để lại bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

P.V