Quyết định số 253/QĐ-VKSTC nêu rõ, công nhận 28 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong ngành KSND năm 2023 (đợt 1) đối với 144 tác giả, đồng tác giả (có danh sách kèm theo).

Trong đó, nhóm tác giả thuộc Vụ 9 - VKSND tối cao có sáng kiến với chủ đề: “Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất - Thực trạng và giải pháp”.

Nhóm tác giả thuộc Vụ 10 - VKSND tối cao có sáng kiến với chủ đề: “Kiểm sát việc giải quyết các vụ án Kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài  - Thực trạng và giải pháp”.

Nhóm tác giả thuộc Vụ 11 - VKSND tối cao có sáng kiến với chủ đề: “Hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự qua thực tiễn công tác kiểm sát thi hành án dân sự của VKSND”.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao có sáng kiến của nhóm tác giả với chủ đề: “Địa vị pháp lý của Cơ quan Điều tra VKSND tối cao”.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Nhóm tác giả của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có các sáng kiến với chủ đề: “Hệ thống tạo, quản lý mã QR code trực tuyến phục vụ hoạt động của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong tiến trình chuyển đổi số của ngành KSND”; “Công tác nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”; “Ứng dụng Google form vào khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động dạy của giảng viên”; “Chiến lược phát triển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đến năm 2030”.

Nhóm tác giả của VKSND thành phố Hải Phòng có sáng kiến với chủ đề: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của VKSND thành phố Hải Phòng, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nhóm tác giả của VKSND Thành phố Hồ Chí Minh có sáng kiến với chủ đề: “Thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”…

Theo Quy chế xét, công nhận sáng kiến trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-VKSTC ngày 19/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định, sáng kiến là những giải pháp về kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị công nhận.

Nội dung sáng kiến liên quan đến hoạt động của ngành KSND, bao gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Ngành; công tác phối hợp nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định của pháp luật; các hoạt động khác của Ngành.

Sáng kiến được người đứng đầu cơ quan, đơn vị công nhận phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Không trùng với sáng kiến của người khác đã được công nhận hoặc đã được áp dụng; đã được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực; có tính mới hoặc giải quyết được khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị. Hình thức của sáng kiến bao gồm: Giải pháp; Đề án, đề tài; Chuyên đề.

Xem toàn bộ sanh sách 28 sáng kiến tại đâydanh-sach

P.V