Quyết định số 139/QĐ-VKSTC nêu rõ, công nhận 35 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 (đợt 1) đối với 140 tác giả, đồng tác giả. (Có danh sách kèm theo).

Trong đó, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật có các sáng kiến của nhóm tác giả được công nhận với chủ đề: Giải pháp nhằm tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự (Chỉ thị số 07 ngày 6/8/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao).

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng tín dụng (Quyết định số 454 ngày 24/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao).

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự có sáng kiến được công nhận với chủ đề: Kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; nâng cao một số kỹ năng của Kiểm sát viên khi kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Cùng với đó, một số sáng kiến khác được công nhận có chủ đề như: Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Nội quy tiếp công dân của Viện trưởng VKSND tối cao kèm theo Quyết định số 242/QĐ-VKSTC ngày 26/7/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; kỹ năng kiểm sát bản án của Toà án và nghiên cứu thông báo của VKSND tỉnh để kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm bản án; số hoá tài liệu, hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động VKSND hai cấp VKSND Thành phố Hà Nội phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ…

Trước đó, tại Quy chế xét, công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-VKSTC ngày 19/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định, sáng kiến là những giải pháp về kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị công nhận.

Nội dung sáng kiến liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, bao gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Ngành; công tác phối hợp nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định của pháp luật; các hoạt động khác của ngành Kiểm sát nhân dân.

Sáng kiến được người đứng đầu cơ quan, đơn vị công nhận phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như không trùng với sáng kiến của người khác đã được công nhận hoặc đã được áp dụng; đã được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực; có tính mới hoặc giải quyết được khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị. Hình thức của sáng kiến bao gồm: Giải pháp; Đề án, đề tài; Chuyên đề. 

Xem toàn văn nội dung Quyết định và danh sách sáng kiến được công nhận tại đâyquyet-dinh-139.pdf

P.V