Công văn nêu rõ, VKSND tối cao nhận được Công văn số 1418/BDN ngày 7/11/2022 của Ban Dân nguyện, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Theo đó, cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi nội dung kiến nghị về việc: “Đề nghị hoàn thiện hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ trong lĩnh vực kiểm sát Thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC); sửa đổi hệ thống sổ sách thụ lý, theo dõi nghiệp vụ phục vụ công tác thống kê THADS, THAHC đảm bảo đủ tiêu chí mà thống kê yêu cầu. Nghiên cứu đề án ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý hồ sơ kiểm sát THADS, THAHC trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Nội dung trên, VKSND tối cao có ý kiến cho rằng, về hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ trong lĩnh vực kiểm sát THADS, THAHC; hệ thống sổ sách thụ lý, theo dõi nghiệp vụ phục vụ công tác thống kê THADS, THAHC, hiện tại, ngành Kiểm sát đang sử dụng hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ trong lĩnh vực kiểm sát THADS, THAHC ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 1/6/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao (gồm 36 biểu mẫu). 

leftcenterrightdel
 Cử tri tại buổi tiếp xúc với các thành viên thuộc Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đang có một số biểu mẫu chưa phù hợp, một số hoạt động nghiệp vụ kiểm sát THADS, THAHC chưa có biểu mẫu để thực hiện (như Biểu mẫu kiểm sát quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách của Tòa án; Biểu mẫu kiểm sát về THAHC...). Do vậy, lãnh đạo VKSND tối cao đã chỉ đạo Vụ Kiểm sát Thi hành án dân sự (Vụ 11) phối hợp với Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) và Văn phòng VKSND tối cao nghiên cứu, tham mưu để sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Về biểu mẫu thống kê trong lĩnh vực kiểm sát THADS, THAHC hiện đang thực hiện theo Quyết định 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 ban hành Chế độ, báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; đồng thời, thực hiện việc báo cáo, thống kê theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021, quy định về phối hợp trong việc lập, ký xác nhận, tổng hợp số liệu và kiểm tra trong thống kê THADS, THAHC liên ngành và Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 15/3/2022 của VKSND tối cao về thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021.

Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành kèm theo quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 7/10/2020 (thay thế Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2019 của VKSND tối cao). Đến nay, VKSND tối cao (Vụ 11) chưa nhận được phản ánh của VKSND địa phương về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc sử dụng hệ thống sổ nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Về việc nghiên cứu Đề án ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý hồ sơ kiểm sát THADS, THAHC trong ngành Kiểm sát nhân dân, hiện nay, lãnh đạo VKSND tối cao đã giao cho Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ kiểm sát, trong đó có việc xây dựng phần mềm về quản lý hồ sơ kiểm sát THADS, THAHC.

P.V