VKSND tối cao (Vụ 8) cho biết, thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động xã hội. Công tác kiểm sát trực tiếp tại các cơ sở giam giữ theo kế hoạch công tác năm 2021 cũng gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện các chỉ tiêu công tác năm, nhưng cũng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngày 12/5/2021 VKSND tối cao (Vụ 8) đã có công văn số 1893/VKSTC-V8 yêu cầu VKSND các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ. 

Để đảm bảo chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, VKSND tối cao (Vụ 8) yêu cầu VKSND các địa phương đã thay kiểm sát trực tiếp các cơ sở giam giữ bằng phương thức kiểm sát yêu cầu tự kiểm tra báo cáo theo tinh thần tại công văn 1893/VKSTC-V8 ngày 12/5/2021 và cần tiếp tục thực hiện một số nội dung đã được xác định.

Cụ thể, sau khi nhận được kết quả tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của cơ sở giam giữ, VKSND cần tập trung nghiên cứu, đánh giá chất lượng, tình hình chấp hành pháp luật của cơ sở giam giữ để xem xét kháng nghị, kiến nghị (nếu có vi phạm), báo cáo kết quả kiểm sát về VKSND cấp trên trực tiếp cùng với bản sao văn bản tự kiểm tra của cơ sở giam giữ.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Tuyên Quang trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố. (Ảnh minh hoạ: VKS Tuyên Quang)

Việc trực tiếp xem xét đánh giá kết quả tự kiểm tra của cơ sở giam giữ được thực hiện như sau: Trường hợp trong tháng 6 năm 2021, tại địa phương mà dịch bệnh COVID-19 được khống chế, giảm thiểu sự lây lan trong cộng đồng thì VKSND địa phương cử Đoàn kiểm sát đến cơ sở giam giữ để trực tiếp xem xét, đánh giá kết quả tự kiểm tra, báo cáo của cơ sở giam giữ (đánh giá toàn diện, kịp thời phát hiện vi phạm).

Đồng thời, tổng hợp các vi phạm trong quá trình kiểm sát hàng ngày, hằng tuần, hằng tháng tại các cơ sở giam giữ, thời điểm 6 tháng đầu năm 2021 để ban hành kháng nghị, kiến nghị cơ quan, đơn vị khắc phục vi phạm. Trường hợp trong tháng 6 năm 2021 tại địa phương mà dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp thì VKSND địa phương không cử Đoàn kiểm sát đến cơ sở giam giữ để trực tiếp xem xét, đánh giá kết quả tự kiểm tra, báo cáo của cơ sở giam giữ mà để đánh giá trong kỳ kiểm sát quý III/2021 (tháng 8/2021 đối với nhà tạm giữ, trại tạm giam).

Tổng hợp với các vi phạm trong quá trình kiểm sát hằng ngày, hằng tuần tại các cơ sở giam giữ, thời điểm 9 tháng đầu năm 2021 để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục vị phạm. 

Đối với nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam tại các địa phương mà trong tháng 8 không tiến hành trực tiếp xem xét, đánh giá kết quả tự kiểm tra, báo cáo, cần thực hiện trong kỳ kiểm sát trực tiếp 6 tháng cuối năm 2021. 

Cùng với đó, VKSND các địa phương tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của VKSND tối cao (Vụ 8) tại công văn 1893/VKSTC-V8 ngày 12/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ. 

Trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 từ nay đến tháng 11/2021 vẫn còn diễn biến phức tạp, VKSND các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với cơ sở giam giữ, các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời linh hoạt trong việc áp dụng phương thức kiểm sát phù hợp, kịp thời nắm bắt thông tin tại các cơ sở giam giữ nhằm đảm bảo các chế độ cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được thực hiện theo quy định. 

P.V