Công văn 4516/VKSTC-V15 nêu rõ: Căn cứ Công văn số 9339-CV/BTCTW ngày 27/9/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 2019 và đăng ký nhu cầu 2020;

leftcenterrightdel
Các học viên tại Lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát khóa 26 khu vực phía Nam  

Để có cơ sở cho việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 đảm bảo số lượng sát với nhu cầu thực tế của các đơn vị; VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện trưởng VKSND cấp cao chỉ đạo rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 tại đơn vị và lập danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo biểu mẫu số 1,2 kèm theo công văn này.

Cũng theo VKSND tối cao, danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 đề nghị các đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao trước ngày 14/10/2019 để tổng hợp, xây dựng báo cáo. Hết thời hạn nêu trên, đơn vị không gửi văn bản đăng ký coi như không có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.

Xem các biểu mẫu kèm theo tại đâybieu-kem-theo.xls

P.V