leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Cuộc thi nhằm cổ vũ, động viên sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã thông tin về các quy định và thể lệ của Cuộc thi đối với tác giả và tác phẩm tham gia dự thi. Theo đó, các tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng trong khoảng thời gian từ ngày 25/1 đến hết ngày 15/6/2024.

Với tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 2 tác phẩm: 1 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (in hoặc điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình Báo (in hoặc điện tử).

Với tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video/clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi đối đa 3 tác phẩm: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video/clip.

Tác phẩm dự thi được gửi về Trường Chính trị Tô Hiệu (số 1 đường Nguyễn Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ 6/3 đến hết ngày 15/6/2024 tính theo dấu bưu điện.

Bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải phòng đề nghị các cấp ủy, địa phương, Ban chỉ đạo 35 xác định, việc tổ chức triển khai Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Bên cạnh đó, cấp ủy, địa phương, Ban chỉ đạo 35 các cấp, Ban tổ chức Cuộc thi cần quan tâm những nội dung trọng tâm như: đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội để cung cấp thông tin chính thống, tích cực, đấu tranh phản bác thông tin tiêu cực, xấu độc, định hướng kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

Các tác phẩm dự thi cần nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chí về chủ đề, nội dung, hình thức, đề xuất các vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần vào quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 

An Dương