Qua công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Nguyễn Tiến Minh (trú quán tổ dân phố Tiên Sơn, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) tại Tòa án nhân dân, VKSND TX Hồng Lĩnh thấy: Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc (Nguyễn Tiến Minh) đã bị Chủ tịch UBND phường Trung Lương ra quyết định (số 07 ngày 20/7/2021) áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thời hạn 04 tháng từ ngày 20/7/2021 đến ngày 20/11/2021.

leftcenterrightdel
 VKSND TX Hồng Lĩnh tiến hành kiểm sát trực tiếp tại UBND xã, phường. Ảnh VKSHT.

Tuy nhiên, trong quá trình chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thì Nguyễn Tiến Minh tiếp tục vi phạm hành chính (vào ngày 31/10/2021) nên Chủ tịch UBND phường Trung Lương đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc nhưng không ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà thực hiện cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho Nguyễn Tiến Minh là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 35a Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ).

Để phòng ngừa, hạn chế xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính nói chung, xử lý vi phạm hành chính áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nói riêng ở cơ sở (UBND phường, xã), VKSND TX Hồng Lĩnh đã ban hành kiến nghị yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh có biện pháp chỉ đạo cán bộ chuyên môn, tham mưu cho Chủ tịch UBND phường thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức của UBND phường, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

P.V