Ngày 25/12 nguồn tin từ Báo bảo vệ pháp luật cho biết, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản số 7271/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn.

leftcenterrightdel

Sau khi có kiến nghị của VKSND tỉnh Đắk Nông, mới đây UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các Sở, Ban, ngành có liên quan khẩn trương triển khai nhiều nội dung để tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Theo đó, ngay sau tiếp nhận văn bản kiến nghị của VKSND tỉnh Đắk Nông về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, TP Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Công văn số 6294/UBND-KTN ngày 29/10/2021 và Công văn số 7090/UBND-KTN ngày 6/12/2021.

Đồng thời, khẩn trương triển khai, tăng cường năng lực hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước trong quản lý đất đai nói chung và cấp GCNQSDĐ nói riêng, đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác quản lý hành chính về đất đai.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật, nhất là Luật Đất đai và hướng dẫn thi hành để đề xuất kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm, nhất là các trường hợp sai phạm dẫn đến bị Tòa án tuyên hủy GCNQSDĐ. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, giảm thiểu sự bức xúc trong nhân dân.

Không chỉ vậy, UBND tỉnh Đắk Nông cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, TP Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan tiến hành tổng rà soát, kiểm tra hồ sơ, thủ tục cấp GCNQSDĐ để kịp thời có biện pháp chỉnh lý, sửa đổi đối với những trường hợp sai sót nhằm giảm thiểu phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, trước đó, thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính năm 2021, VKSND tỉnh Đắk Nông nhận thấy, việc cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Cụ thể, trong năm 2021, VKSND tỉnh Đắk Nông kiểm sát xét xử 18 vụ án hành chính và dân sự sơ thẩm yêu cầu hủy GCNQSDĐ, kết quả xét xử: Tòa án đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện hủy Giấy chứng nhận đối với 11 vụ án, chiếm tỉ lệ 61%. Lý do bị hủy chủ yếu là do Giấy chứng nhận được cấp không đúng đối tượng, cấp chồng lấn.

Theo Viện kiểm sát, nguyên nhân chủ yếu là do trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận các cơ quan chuyên môn chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình, chưa kiểm tra xác minh kỹ về đối tượng sử dụng đất; không đối chiếu bản trích đo với bản đồ giải thửa; không thực hiện chặt chẽ việc ký giáp ranh...

Trước tình hình đó, ngày 30/11/2021, VKSND tỉnh Đắk Nông đã ký văn bản số 4040/KN-VKS, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan Ban, ngành thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, tồn tại trong việc cấp GCNQSDĐ trên địa bàn./.

Nguyễn Chính