Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, mới đây Đoàn kiểm sát, VKSND tỉnh Đắk Nông do đồng chí Lê Thanh Hưng - Trưởng Phòng 8 làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm sát, VKSND tỉnh Đắk Nông kiểm sát việc thu, chi tiền thi hành án.

Theo đó,  Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các hồ sơ thi hành án của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành; việc thu chi tiền thi hành án; việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản...

Qua kiểm sát, Đoàn nhận thấy, năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp; số việc và tiền thụ lý thi hành án mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Thế nhưng, Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông đã bám sát kế hoạch, chỉ tiêu công tác được giao kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, yêu cầu các Chi cục và toàn thể công chức, Chấp hành viên ngành THADS hai cấp tập trung, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Kết quả thi hành án trong năm cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu được giao; việc ra quyết định thi hành án, xác minh phân loại án chính xác, đúng thời hạn; việc hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ được thực hiện kịp thời và thường xuyên; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, thẩm quyền...

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thanh Hưng - Trưởng đoàn kiểm sát công bố dự thảo kết luận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỉ lệ thi hành xong của toàn ngành THADS tỉnh Đắk Nông chỉ đạt 70,78% về việc (còn thiếu 10,72% so với chỉ tiêu được giao), 38,86% về tiền (thiếu 1,24% so với chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, quá trình tổ chức thi hành án, một số Chấp hành viên còn có vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án; vi phạm trong việc bảo quản, xử lý vật chứng...

Ghi nhận ý kiến mà Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Đắk Nông đã nêu ra, đồng chí Phạm Đình Đạo - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đắk Nông cho biết, trong thời gian tới sẽ đề ra các biện pháp nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã kiến nghị./.

Nguyễn Chính