leftcenterrightdel
Viện kiểm sát phối hợp với chính quyền xã xác minh điều kiện thi hành án dân sự. 

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện hoạt động thi hành án dân sự cơ bản vẫn còn để xảy ra một số vi phạm trong 29 hồ sơ mà Viện kiểm sát yêu cầu cung cấp để kiểm sát trước đó (theo yêu cầu số 542/YC-VKS-KSTHADS ngày 6/12/2021), cụ thể: Có 1 hồ sơ kèm theo Quyết định thi hành án dân sự số 27/QĐ-CCTHA ngày 2/11/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc buộc Nguyễn Mạnh Cường, địa chỉ tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Chấp hành viên chậm xác minh điều kiện thi hành án; Có 3 hồ sơ chưa thực hiện xác minh chưa đầy đủ đối với một số tài sản tại nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với các hồ sơ kèm theo Quyết định thi hành án dân sự số 47/QĐ-CCTHA ngày 25/11/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh buộc Phan Văn Tuấn, địa chỉ tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và số 42/QĐ-CCTHA ngày 16/11/2021 và số 43/QĐ-CCTHA ngày 16/11/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đối với người phải thi hành án Trần Đình Phong và Võ Thị Sương, đều trú tại thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

leftcenterrightdel
 Viện kiểm sát làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự.

Việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc chậm tiến hành xác minh điều kiện thi hành án và chưa tiến hành xác minh các loại tài sản đối với các việc thi hành án nêu trên tại nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 1, Điểm b Khoản 4 Điều 44 Luật thi hành án dân sự.

Để xảy ra vi phạm nêu trên là do Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án chưa kịp thời kiểm tra, đôn đốc Chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trách nhiệm này trước hết thuộc về Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án và của Lãnh đạo Chi cục Thi hành án trong việc kiểm tra, đôn đốc với cán bộ cấp dưới.

VKSND huyện Can Lộc đã ban hành kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc khắc phục đối với các vi phạm nêu trên bằng việc yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc chỉ đạo Chấp hành viên được phân công, tổ chức thi hành đối với các hồ sơ nêu trên bằng việc nhanh chóng tiến hành xác minh về tài sản, thu nhập; đối với các loại tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng cần xác minh tại cơ quan chức năng đăng ký tài sản đó để tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật và trả lời theo quy định.

Bùi Lâm