Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm, VKSND tỉnh Thanh Hóa (Phòng 10) nhận thấy việc giải quyết vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính” giữa: Người khởi kiện là ông Lê Văn S., trú xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương và Người bị kiện là ông Nguyễn Xuân Th., Phó Chủ tịch UBND xã Q.T, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa do TAND huyện Quảng Xương thụ lý có vi phạm.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kiến nghị đến Chánh án TAND huyện Quảng Xương.

Nội dung vụ án và quá trình giải quyết của Tòa án thể hiện: Ông Lê Văn S. khởi kiện ông Nguyễn Xuân Th., Phó Chủ tịch UBND xã Q.T, huyện Quảng Xương về hành vi hành chính.

Ông Lê Văn S. cho rằng ông Nguyễn Xuân Th. là người trực tiếp chỉ đạo, chứng thực vào các văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế ngày 13/12/2016 và Biên bản làm việc giải quyết di sản thừa kế ngày 13/12/2018. Việc làm này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của ông và chị em ông trong gia đình.

Nay ông đề nghị Tòa án xem xét hành vi hành chính của ông Nguyễn Xuân Th. trong việc chứng thực các văn bản trên, từ việc làm sai của ông Th. đề nghị hủy 2 văn bản này.

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm số 01/2022/QĐST-HC ngày 20/7/2022 của TAND huyện Quảng Xương đã căn cứ vào khoản 5 Điều 38; điểm g khoản 1 Điều 143 và Điều 144 của Bộ luật tố tụng hành chính; điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án để đình chỉ vụ án hành chính nêu trên.

Ngày 29/7/2022 TAND huyện Quảng Xương ban hành Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định số 01/2022/QĐ-TA.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Phòng 10, VKSND tỉnh Thanh Hóa kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa.

Theo VKSND tỉnh Thanh Hóa, trong vụ án này, Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ Đơn khởi kiện của ông Lê Văn S. để xác định người bị kiện là ông Nguyễn Xuân Th. (khởi kiện hành vi hành chính của ông Nguyễn Xuân Th. đã ký chứng thực vào “Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế” ngày13/12/2016) là chưa chính xác.

Bởi vì theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch, thì UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND cấp xã. Như vậy, trong vụ án này phải xác định người bị kiện là UBND xã Q.T. 

Việc Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ điểm g khoản 1 Điều 143 Luật tố tụng hành chính đình chỉ giải quyết vụ án hành chính đối với yêu cầu khởi kiện của ông Lê Văn S. là có căn cứ, nên không cần thiết phải hủy Quyết định đình chỉ để chuyển vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết lại.

Mặc dù quyết định đình chỉ đã được sửa chữa, bổ sung những điểm sai sót nhưng vẫn căn cứ Bộ luật tố tụng hành chính (Chỉ có Luật tố tụng hành chính, không có Bộ luật) là không chính xác.

Để bảo đảm việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị Chánh án TAND huyện Quảng Xương có biện pháp khắc phục vi phạm đã nêu và trả lời bằng văn bản cho VKSND tỉnh Thanh Hóa trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị

Khải Huy