Thông qua công tác kiểm sát việc quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, VKSND TP Bắc Giang nhận thấy công tác quản lý người nghiện ma túy của một số xã phường trên địa bàn còn có những sơ hở, thiếu sót dẫn đến người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian chờ thi hành quyết định đã có hành vi phạm tội.

Hậu quả dẫn đến các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án đối với người bị đề nghị mặc dù đã có hiệu lực pháp luật nhưng không được thi hành mà phải ra quyết định đình chỉ hoặc cơ quan đề nghị phải rút hồ sơ và Tòa án ra quyết định đình chỉ.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Bắc Giang trực tiếp kiểm sát công tác THAHS tại cộng đồng tại UBND xã, phường trên địa bàn. 

Theo Viện kiểm sát, một trong những nguyên nhân của những sơ hở, thiếu sót là do người bị đề nghị không chấp hành các quy định của pháp luật dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội.

Công tác quản lý của người được Chủ tịch UBND cấp xã, phường ra quyết định giao quản lý người bị đề nghị trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vẫn còn một số hạn chế, chưa phát huy hết hiệu quả.

Công tác tuyên truyền pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân về phòng, chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy trên địa bàn chưa được chú trọng, tăng cường…

Từ những nguyên nhân trên, VKSND TP Bắc Giang đã ban hành kiến nghị đối với Chủ tịch UBND xã, phường có liên quan một số giải pháp phòng ngừa nghiện ma túy phạm tội trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như:

Tiếp tục chỉ đạo Công an xã, phường, các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân về phòng, chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy trên địa bàn; khi phát hiện các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật cần tố giác đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Công an xã, phường tăng cường biện pháp để quản lý, giám sát, đối với những người đã, đang được lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đang chờ đi chấp hành đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phân loại và thực hiện phân công, phối hợp quản lý người nghiện ma túy đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Trường hợp xét thấy gia đình và địa phương không quản lý được hiệu quả thì cần đưa người nghiện ma túy vào quản lý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 44, 45 Nghị định 116 ngày 21/12/2021 của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng biện pháp quản lý, ngăn ngừa tiếp tục vi phạm phạm pháp luật.

Nam Hy