leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng tại phiên toà. (Ảnh minh hoạ)

Các vi phạm của TAND thị xã Kỳ Anh trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình được VKSND thị xã Kỳ Anh phát hiện như: Gửi chậm các Quyết định tạm đình chỉ; Quyết định đưa vụ án ra xét xử; Quyết định hoãn phiên tòa; Quyết định công nhận và không công nhận kết quả hòa giải tại Tòa án cho Viện kiểm sát (vi phạm Khoản 2, Điều 214; Khoản 2, Điều 220 và Khoản 3, Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Khoản 4, Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020); Quyết định tạm đình chỉ giải quyết việc dân sự không ghi quyền kháng nghị của Viện kiểm sát (vi phạm Điều 371 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015); Quyết định công nhận hòa giải thành tại Tòa án không nêu đầy đủ căn cứ pháp luật (vi phạm Khoản 6, Điều 34 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án).

Để đảm bảo cho việc giải quyết các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật được thực hiện đúng quy định của pháp luật, VKSND thị xã Kỳ Anh ban hành Kiến nghị số 06/KN-VKSTXKA ngày 10/5/2023 yêu cầu đồng chí Chánh án TAND thị xã Kỳ Anh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục, không để tiếp tục lặp lại các vi phạm như đã nêu trên, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan và trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát về kết quả thực hiện kiến nghị theo quy định.

Khánh Chi - VKSND TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh