Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính và mua sắm công tại BVĐK khu vực Nam Bình Thuận (giai đoạn từ  01/01/2015 đến 31/12/2016) đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại bệnh viện này.

Cụ thể, Bệnh viện không thực hiện cấp áo sơ sinh cho trẻ sơ sinh theo quy định; Thu tiền chuyển viện bằng xe cứu thương năm 2015 không phản ánh vào sổ sách kế toán và không lưu trữ chứng từ thu, chi là không đúng theo quy định;

Xây dựng nội dung chi thu hút trong quy chế chi tiêu nội bộ chỉ áp dụng đối với CBVC có trình độ Chuyên khoa I, II; thạc sĩ, đại học đang làm việc tại Bệnh viện là chưa phù hợp;  

Chi phụ cấp ưu đãi nghề cho 05 hộ lý không thuộc đối tượng được hưởng theo quy định nhưng xét thấy các hộ lý là những nhân viên thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm trong quá trình làm việc nên không thu hồi khoản tiền trên; Cá nhân thuê trông giữ xe chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hành nghề trông giữ xe và cá nhân thuê hoạt động căng tin không có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định; Không tự tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện theo quy định;

leftcenterrightdel
Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận là một bệnh viện lớn tại Bình Thuận, mới được đầu tư xây dựng đi vào hoạt động từ năm 2007. Ảnh. bvdknbt. 

Việc mua đường, sữa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong những môi trường độc hại và không phân chia các tài sản, trang thiết bị mua sắm thành các gói thầu có giá trị trên 100.000.000 đồng theo kế hoạch mua sắm hàng năm để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu mà đơn vị thực hiện theo hình thức mua lẻ là không đúng quy định; 

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu có một số nội dung chưa phù hợp với các quy định của pháp luật việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Tổ chuyên gia đấu thầu, việc thẩm định của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) chưa chặt chẽ; Xét chọn trúng thầu một số mặt hàng với đơn giá trúng thầu cao hơn đơn giá gói thầu đã được phê duyệt là không đúng theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 43 và điểm a, khoản 3, Điều 48 Luật Đấu thầu làm thất thoát số tiền 54.045.688 đồng.

Chi phụ cấp trách nhiệm công việc cho một số đối tượng không đúng quy định với tổng số tiền 170.194.000 đồng; 

Chi thu nhập tăng thêm hàng tháng đối với Ban Giám đốc, Trưởng, phó các khoa, phòng của Bệnh viện không phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; 

leftcenterrightdel
Khu vực cấp cứu Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận. Ảnh: bvdkkvnbt. 

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận kiến nghị Giám đốc BVĐK khu vực Nam Bình Thuận, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc và đề ra các biện pháp khắc phục về những tồn tại, thiếu sót, sai phạm nêu trên nhằm tránh lặp lại những thiếu sót, tồn tại, sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư mua sắm công sau này; 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho đúng với quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; Yêu cầu các cá nhân, tổ chức thuê trông giữ xe, căng tin cung cấp đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc trong Bệnh viện;

Chấn chỉnh sai sót, thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế, hóa chất vật tư, hiện vật bồi dưỡng và trong việc xây dựng hồ sơ mời thầu đảm bảo các nội dung theo quy định.

Thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền là 224.239.688 đồng, gồm: Số tiền 170.194.000 đồng chi phụ cấp trách nhiệm không đúng quy định và số tiền 54.045.688 đồng chênh lệch do xét chọn trúng thầu một số mặt hàng với đơn giá trúng thầu cao hơn đơn giá gói thầu đã được phê duyệt;  

Thu hồi và nộp vào tài khoản Bệnh viện số tiền 10.464.233 đồng, từ việc chi thu nhập tăng thêm hàng tháng đối với Ban Giám đốc; Trưởng, phó các khoa, phòng của Bệnh viện.

Tạm ngưng nội dung chi thu hút và báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền để có cơ sở thực hiện.

Văn Nguyễn