Đây là kết quả tích cực trong việc triển khai thí điểm tính năng này từ tháng 3/2022 đến nay. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; trong đó có việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm, triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy để KCB BHYT. BHXH Việt Nam là đơn vị đầu tiên đã kết nối thành công với CSDL quốc gia về dân cư ngay từ khi CSDL quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức.

leftcenterrightdel

 Toàn quốc đã có hơn 4,2 triệu lượt khám chữa bệnh thành công bằng CCCD gắn chíp

(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 11/2022, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực gần 68 thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư (Nếu tính theo số người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì số được xác thực đúng là hơn 59.078.677 người (chiếm 69% tổng số người tham gia BHXH, BHYT (85.161.882). Toàn ngành BHXH Việt Nam đang nỗ lực, cố gắng đến hết năm 2022 sẽ bổ sung cập nhật, xác thực số ĐDCN với CSDL quốc gia về dân cư cho tối thiểu 90% người tham gia (theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của BHXH Việt Nam về việc triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong CSDL BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID).

Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 62.044.274 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư. Toàn quốc đã có 11.945 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 91,5% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với 6.745.162 lượt tra cứu, trong đó có 4.248.553 lượt tra cứu thành công phục vụ KCB BHYT bằng CCCD gắn chip.

 

Ngọc Anh