Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Quản lý Thu, Sổ-thẻ cùng tham gia giải đáp, hướng dẫn người dân.

Tiếp công dân là công việc mà Lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam thực hiện theo định kỳ tháng và thực hiện theo Luật Tiếp công dân, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân, Quyết định số 972/QĐ-BHXH ngày 08/7/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của BHXH Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao đổi với công dân tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã nghe một số người dân trình bày những nội dung khiếu nại, phản ánh, thắc mắc liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong đó có vấn đề về hưởng BHXH một lần; hồ sơ, thủ tục đóng, nộp BHXH, BHYT; đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu khi thay đổi hộ khẩu, nơi cư trú…

Nắm bắt từng vụ việc và tâm tư, nguyện vọng của người dân, cũng như ý kiến của các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn những nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, tất cả những vấn đề công dân nêu trong ngày hôm nay, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền, lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam sẽ chỉ đạo giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền, Ngành sẽ có văn bản gửi các cơ quan, ban, ngành liên quan xem xét xử lý, giải quyết.

leftcenterrightdel
 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn những nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Với những vụ việc cần xác minh thêm, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao các đơn vị liên quan ghi nhận, tổng hợp các trường hợp tương tự để phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền xử lý, đồng thời nhanh chóng kiểm tra, xử lý để phản hồi lại công dân trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

leftcenterrightdel
 BHXH Việt Nam quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời quyền lợi của công dân, đúng chính sách, chế độ BHXH, BHYT.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành BHXH Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, được lãnh đạo BHXH Việt Nam quan tâm chỉ đạo, nâng cao hiệu quả, giải quyết kịp thời quyền lợi của công dân, đúng chính sách, chế độ BHXH, BHYT, nên cơ bản giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài… qua đó nhận được phản ánh tích cực của người dân và xã hội./.

Ngọc Anh