leftcenterrightdel
 6 tháng đầu năm 2022, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của TP. Thái Nguyên đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND TP. Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Kết quả hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2021, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất tăng 8%, ước đạt gần 29.200 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021, thu ngân sách ước đạt 54% kế hoạch năm. UBND TP. Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Thái Nguyên về phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, triển khai các giải pháp đồng bộ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022,  tổ chức thực hiện 10 đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Ngoài ra, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều hiệu quả, tổ chức thành công Đại hội thể dục - thể thao TP. Thái Nguyên lần thứ 8, triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội,…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND TP. Thái Nguyên sẽ chỉ đạo rà soát, bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, UBND.TP Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2022).

Trọng Tài