Trong năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và PTNT ban hành các văn bản quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành lâm nghiệp. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng; trong đó tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; bảo vệ rừng tại gốc, ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng trái phép; phát triển rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng…

Chi cục Kiểm lâm đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của từng giai đoạn, chỉ đạo cán bộ, các bộ phận xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, năm, nhật ký công vụ; thành lập tổ công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên, đột xuất kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công tác trực PCCCR của các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo ký cam kết thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Thủ trưởng các đơn vị với Chi cục trưởng năm 2021; ký cam kết giữa các Trạm trưởng, cán bộ với Thủ trưởng các đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lâm nghiệp được Chi cục Kiểm lâm xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2021, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Đài PT-TH Thái Nguyên thực hiện các phóng sự, các bản tin về BV&PTR. Phối hợp với các Báo ở Trung ương và địa phương tích cực đưa tin về các hoạt động BV&PTR trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong năm qua, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức 163 lớp tập huấn, tuyên truyền với hơn 5.000 lượt người tham dự, nội dung tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, trồng rừng gỗ lớn, thâm canh rừng và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn, cấp chứng chỉ rừng bền vững. Cấp phát hơn 22.000 tờ gấp tuyên truyền về kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn bằng cây bản địa, kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn, một số nội dung về chứng chỉ quản lý rừng bền vững, một số quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; kỹ thuật trồng rừng Quế và lợi ích mang lại từ cây Quế...

leftcenterrightdel
 Cán bộ Kiểm lâm giúp người dân thu hoạch nông sản
Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hết sức quan trọng. Chi cục kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ; hướng dẫn các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân xây dựng và thực hiện phương án PCCCR; kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR. Phối hợp với các địa phương tổ chức 10 cuộc diễn tập chữa cháy rừng cấp xã trên địa bàn các xã; tổ chức cắm 333 biển cảnh báo lửa rừng trên địa bàn huyện Đại Từ; làm mới và sửa chữa lại 69 biển báo cấm và bảng tuyên truyền bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Ngoài ra, Chi cục kiểm lâm đã tổ chức thực hiện 24 đợt truy quét ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp theo kế hoạch; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, nắm bắt thông tin, tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, phá rừng, mua bán vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn.

Đối với công tác rà soát 3 loại rừng, Chi cục kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Lâm nghiệp diện tích rừng và đất lâm nghiệp đưa vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 là 172.000 ha trong đó rừng đặc dụng hơn 35.000 ha, rừng phòng hộ hơn 37.000 ha, rừng sản xuất hơn 99.000 ha.

Năm 2021, toàn tỉnh Thái Nguyên đã trồng được hơn 4.400 ha rừng, đạt 117,78% kế hoạch, trong đó trồng rừng sản xuất được hơn 4.200 ha, trồng rừng phòng hộ được 188,1 ha. Bên cạnh đó, Thực hiện chương trình “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ, toàn tỉnh đã trồng được 3.386.063 cây (đạt 299,65% kế hoạch), trong đó: trồng phân tán hơn 870.000 cây, trồng tập trung hơn 2.500.000 cây (gồm trồng rừng sản xuất và phòng hộ). Đã cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý cây xanh THAINGUYENSMARTTREES là hơn 1.200.000 cây (đạt 112,82% kế hoạch), cây xanh có hình ảnh và vị trí tọa độ trên phần mềm, có thể xuất dữ liệu thông tin hoàn chỉnh để quản lý cây xanh.

leftcenterrightdel
 Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, Chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo kế hoạch. Thực hiện trồng rừng tập trung 3.700 ha, trong đó trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.100 ha, trồng rừng theo các nguồn vốn khác 2.600 ha, chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ 860 ha... Ổn định tỷ lệ che phủ rừng (theo tiêu chí mới) từ 46% trở lên. Song song với đó, kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đặc biệt trong những tháng khô hanh; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư quy định của pháp luật, các BQL rừng, các chủ rừng rà soát, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần để tham gia chữa cháy rừng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng gỗ lớn, chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng, tạo vùng trồng rừng nguyên liệu gỗ tập trung, đáp ứng nhu cầu công nghiệp chế biến gỗ; Thu hút nguồn vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, các dự án phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng nguyên liệu gắn với chế biến lâm sản, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động Lâm nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR.

Trọng Tài- Hoàng Anh