Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 109/137 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 79,6%, bình quân đạt 17,87 tiêu chí trên một xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Toàn tỉnh có 3 trên 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chiếm 33,33%, trong đó huyện Phú Bình có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

leftcenterrightdel
 Thái Nguyên hiện là một trong những tỉnh có diện tích chè lớn nhất cả nước, trong đó có nhiều diện tích ứng dụng công nghệ cao.

Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, toàn tỉnh Thái Nguyên có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 63 xóm được UBND cấp huyện công nhận đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Trọng Tài