leftcenterrightdel
 Lễ hội trà hoa vàng Ba Chẽ lần thứ III với chủ đề “Trà hoa vàng - Danh trà đất Việt”. (Ảnh: Sở Du lịch Quảng Ninh)

Sau 12 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Ba Chẽ có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó các xã Lương Mông và Minh Cầm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt 9/9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Thị trấn Ba Chẽ đạt chuẩn đô thị văn minh. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 64,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện là 0,79%.

Bên cạnh đó, huyện Ba Chẽ còn khai mạc Hội Trà hoa vàng lần thứ IV năm 2023, với nhiều hoạt động như: Trưng bày cây trà hoa vàng; trưng bày các gian hàng OCOP và sản phẩm đặc hữu của địa phương; thăm các vườn trà trên địa bàn huyện..., nhằm quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trà hoa vàng. Đồng thời, quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản tiềm năng, thế mạnh của huyện, góp phần xúc tiến thương mại, thu hút các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu, phát triển du lịch và các ngành, nghề khác có thế mạnh của địa phương.

 

Khánh An