1. Về kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT

Hệ thống đã xác thực trên 96,4 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87,7 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

100% cơ sở KCB BHYT đã triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp. với trên 77 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

2. Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến

Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí:

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết 799.432 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 9.879 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 409.875 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. DVC "Giải quyết hưởng BHXH một lần (thuộc nhóm áp dụng thí điểm xác thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp DVC trực tuyến)": Đến nay, toàn Ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận 104 hồ sơ phát sinh, trong đó có 73 hồ sơ hợp lệ.

leftcenterrightdel
 BHXH Việt Nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID. Ảnh minh họa

Triển khai DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022

Đối với DVC "Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện”: Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 8.049 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện.

Đối với DVC "Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT" (gộp dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình vào DVC này): Toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 49.769 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT qua DVC này.

3. Phối hợp triển khai Sổ Sức khỏe điện tử (SKĐT)

Ngày 3/1/2024, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai theo phương án kỹ thuật thử nghiệm với bệnh viện Xanh Pôn, bệnh viện Đức Giang và một số cơ sở KCB BHYT khác do Sở Y tế Hà Nội quản lý như Đống Đa, Thanh Nhàn, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoè Nhai, Mê Linh, Hà Đông… (nâng cấp, điều chỉnh Cổng tiếp nhận dữ liệu để đáp ứng việc tiếp nhận bổ sung thêm 5 trường thông tin bao gồm: nhóm máu; chiều cao; lý do đến khám; tóm tắt phương pháp điều trị, hướng điều trị tiếp theo; ghi chú). BHXH Việt Nam đã điều chỉnh phần mềm để tiếp nhận dữ liệu từ các cơ sở KCB có ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH. Tính đến hết ngày 12/4/2024, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 381 cơ sở y tế (trong đó có 50 bệnh viện, 36 phòng khám đa khoa và 295 Trạm Y tế) với 2.039.705 hồ sơ được được gửi lên Hệ thống của BHXH Việt Nam. Đạt được kết quả như trên là nhờ sự phối hợp và vào cuộc rất tích cực của các bên liên quan. Đạt được kết quả như trên là nhờ sự phối hợp và vào cuộc rất tích cực của các bên liên quan.

4. Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử

Trên toàn quốc có 1.249 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.731.714 dữ liệu được gửi; có 1.618 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 1.122.681 dữ liệu được gửi; 644 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 12.132 dữ liệu được gửi.

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của BHXH Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến (trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe).

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện DVC trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm TTHC liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng (trước đây người dân buộc phải đến UBND xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử).

5. Đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt

Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản các nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Ngày 22/3/2024, BHXH Việt Nam và Bộ Công an đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư nhằm vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng. Dự kiến trong tháng 5/2024 sẽ triển khai thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

6. Tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VNeID

BHXH Việt Nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID. Hiện nay, BHXH Việt Nam đang tiếp tục duy trì việc liên thông dữ liệu khi có đề nghị của người lao động về việc tích hợp thông tin quá trình tham gia BHXH lên ứng dụng VNeID. Tính đến nay, đã có hơn 16,7 triệu lượt truy vấn thông tin sổ BHXH thành công để tích hợp lên ứng dụng VneID, hơn 8,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID./.

Ngọc Anh