Cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Theo báo cáo của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt các thành viên BCĐ đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và HSSV trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại kỳ họp mới đây, HĐND tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành Nghị quyết, trong đó bổ sung chỉ tiêu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp, BHYT vào các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.Trên cơ sở đó, BCĐ tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

Tính đến ngày 30/9/2022, số tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh là 44.452 người, đạt 94,06% kế hoạch giao. Số tham gia BHXH tự nguyện là 10.918 người, đạt 57,5% kế hoạch; so với cùng kỳ năm 2021 tăng 217 người (2,03%). Tổng số tham gia BHYT là 857.013 người (gồm cả lực lượng công an, quân đội, biên phòng… khoảng 6.299 người), tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,57% dân số.

Công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn luôn được các thành viên BCĐ tích cực phối hợp; cùng BHXH tỉnh đôn đốc thu, thu nợ. Tổng số thu của BHXH tỉnh Hà Giang đến hết tháng 9 đạt 71,61% kế hoạch, tăng 17.254 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021.Tỷ lệ chậm đóng chiếm 2,43% so với số phải thu.

leftcenterrightdel
 Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Ảnh BHXH Việt Nam

Quyền lợi BHXH, BHYT của NLĐ luôn được đảm bảo. Tính đến hết ngày 30/9/2022, cơ quan BHXH đã giải quyết chế độ cho 3.030 hồ sơ; thực hiện quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho 17.893 người. Toàn tỉnh có 596.429 lượt người KCB BHYT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Giang cũng chỉ rõ một số hạn chế đang tồn tại. Theo đó, dù đã phát triển tăng mới thêm được trên 2.500 người tham gia BHXH tự nguyện nhưng số người giảm, dừng đóng cũng rất cao (trên 4.800 người), dẫn đến tổng số người tham gia vẫn thấp hơn với cuối năm 2021 giảm thấp hơn trên 2.300 người. Nguyên nhân là do mức đóng BHXH tự nguyện (theo mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) tăng gấp trên hai lần, gây khó khăn cho những người đang tham gia.

Về BHYT, Hà Giang cũng là một trong những địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng từ việc thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt các xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào đân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, Hà Giang có 42 xã khu vực III, khu vực II chuyển xuống xã khu vực I; ảnh hưởng rất lớn đến số người tham gia BHYT, dẫn đển tỷ lệ bao phủ BHYT tại Hà Giang bị giảm đáng kể. Để đạt chỉ tiêu bao phủ được giao, cần phải cần phát triển tăng thêm 5.111 người tham gia BHYT.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nhất là khắc phục những hạn chế đang tồn tại, BCĐ đề nghị UBND tỉnh sớm trình HĐND tỉnh xem xét về việc hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ ngân sách địa phương cho người nghèo, người cận nghèo sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng có phụ cấp hệ số 0,7 trở lên (các xã khu vực vùng II, khu vực vùng III theo Quyết định 861/QĐ-TTg).

Nâng cao hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, thành viên BCĐ, UBND một số huyện, thành phố cùng thảo luận làm rõ tình hình, nhận diện những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT tại Hà Giang.

Đặc biệt, tại Hội nghị, công bố Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc giao chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2022 cho từng huyện, thành phố trên địa bàn. Trong đó, phấn đấu năm 2022, toàn tỉnh đạt 47.260 người tham gia BHXH bắt buộc; 19.445 người tham gia BHXH tự nguyện; 38.910 người tham gia BH thất nghiệp; 862.670 người tham gia BHYT.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang với phát triển BHXH, BHYT; thể hiện rõ qua hoạt động của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh với Trưởng BCĐ là Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó, chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT cũng đã được đưa vào nhóm các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang, qua đó huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn với tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Theo Phó Tổng Giám đốc, lợi ích của BHXH, BHYT với người dân trên địa bàn cũng được thể hiện rõ qua số chi trả chế độ hằng năm; là nguồn lực tạo nền tảng ổn định rất quan trọng để Hà Giang tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ những khó khăn trong phát triển BHXH, BHYT tại Hà Giang, nhất là vấn đề liên quan đến việc thay đổi mức đóng BHXH tự nguyện, ảnh hưởng tỷ lệ bao phủ BHYT từ Quyết định 861/QĐ-TTg… Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Giang phát huy vai trò chủ động hơn nữa trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, dự báo, lường trước các tác động ảnh hưởng đến nhóm đồng bào dân tộc thiểu số.

BCĐ cần xây dựng, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các giải pháp có tính chiến lược dài hạn, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với BHXH, BHYT với các biện pháp cụ thể, có tính bền vững; huy động nguồn lực để tăng số tham gia BHXH, BHYT tích cực hơn. “Rất mong đồng chí Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo để BCĐ thực hiện tại các huyện, thành phố cũng như các xã, phường, thị trấn hoạt động hiệu quả hơn nữa; xây dựng các giải pháp đạt và vượt các chỉ tiêu về BHXH, BHYT đã được HĐND tỉnh giao đến từng địa phương”, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị.

Phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua. Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của BCĐ, ông Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các thành viên BCĐ đạo chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các mục tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Với công tác phát triển BHYT hộ gia đình, yêu cầu BCĐ các huyện, thành phố, tập trung chỉ đạo các hội, đoàn thể, các xã, thị trấn tăng cường công tác vận động tuyên truyền đối tượng không còn được ngân sách hỗ trợ mua BHYT thì tự nguyện tham gia để đảm bảo quyền lợi 05 năm tham gia BHYT không bị gián đoạn, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân cộng đồng và xã hội. “Yêu cầu các thành viên BCĐ tỉnh, huyện, các cơ quan, đơn vị, DN thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã đề ra năm 2022, đặc biệt là phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT; tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện theo chỉ tiêu, nghị quyết của HĐND tỉnh” Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo.

Ngọc Anh