Tuyên Quang: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tổ chức tuyên truyền nhóm nhỏ để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.

Quyết định 861/QĐ-TTg tác động trực tiếp đến 114.264 người tại 698 thôn thuộc 58 xã (bao gồm cả các xã được công nhận đạt nông thôn mới). Tính đến hết 30/6/2021, số người tham gia BHYT đạt 95,49%, nay giảm 12,14 theo đó tỷ lệ bao phủ mới chỉ đạt 83,35%. Đây là con số rất lớn, tác động mạnh đến việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Tuyên truyền chính sách BHYT đến người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
Do đó, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương, kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Báo cáo đánh giá tác động của Quyết định 861 và xin ý kiến UBND tỉnh về việc cấp thẻ BHYT cho người dân thuộc địa bàn các xã không được ngân sách nhà nước hỗ trợ nữa; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố thực hiện chính sách BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg; cùng với đó tổ chức rà soát, phân loại đối tượng không được hưởng chính sách BHYT từ ngày 01/7/2021 để thực hiện cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác đối với đối tượng được ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT và tuyên truyền vận động tham gia BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh…

Kết quả chỉ trong vòng một tháng (tháng 7/2021) toàn tỉnh Tuyên Quang đã vận động được gần 42.000 người tham gia BHYT bằng 36% so với tổng số người có thẻ BHYT giảm do tác động của Quyết định 861. Trong đó, số người tham gia BHYT hộ gia đình gần 20.000 người, trên 4.000 người tham gia BHYT hộ cận nghèo, gần 14.500 người tham gia BHYT học sinh, sinh viên. Nếu như đầu tháng 7/2021 tỷ lệ bảo phủ BHYT là 83% thì đến hết tháng tỷ lệ bao phủ BHYT đã tăng lên 86%. Đây là kết quả từ chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và đặc biệt vào cuộc của hệ thống đại lý thu thuộc hệ thống Bưu điện và UBND xã, phường, thị trấn nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tổ chức tuyên truyền nhóm nhỏ để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.

Bắc Kạn tăng cường phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát, phân loại chi tiết người tham gia BHYT, đa dạng, linh hoạt phương thức tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg số xã khu vực I trên toàn tỉnh Bắc Kạn tăng từ 16 xã lên 34 xã; số thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố không thuộc diện ĐBKK là 663/1.310 thôn, tương ứng với khoảng 35.000 người (chiếm gần 11% dân số của tỉnh) không còn được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

leftcenterrightdel
 Tuyên truyền chính sách BHYT đến người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Do đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo về vấn đề này. BHXH tỉnh cũng tăng cường phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát, phân loại chi tiết số người tham gia BHYT không còn được Ngân sách Nhà nước đóng BHYT để gia hạn hoặc điều chỉnh giảm thẻ theo quy định; kịp thời lập danh sách để cấp thẻ BHYT cho các nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ như: cận nghèo, học sinh, sinh viên, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình…

Đối với những người tham gia bị tác động còn lại không thuộc diện Ngân sách Nhà nước đóng BHYT, ngành BHXH tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của chính sách BHYT, từ đó chủ động tham gia để bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT được liên tục.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt thông qua hệ thống thông tin, báo chí cơ sở như phối hợp thực hiện các tin, bài, phòng sự trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, hệ thống loa truyền thanh cơ sở... Tư vấn trực tiếp theo các nhóm nhỏ trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuyên truyền trực quan, phát hành tờ gấp tuyên truyền, căng treo băng rôn, khẩu hiểu với nhiều thông điệp ý nghĩa về chính sách BHYT...

Kết quả chỉ trong vòng 01 tháng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đã có khoảng 21.000/35.000 người không còn được Ngân sách Nhà nước đóng BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg tiếp tục tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác (chiếm tỷ lệ 60%), một số địa phương đạt kết quả tốt như Chợ Mới (70,2%); Na Rì (69%); Chợ Đồn (67%)... Nếu thời điểm giảm thẻ BHYT từ 01/7/2021, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh là 86% dân số thì đến hết ngày 31/07/2021, tỉnh Bắc Kạn có 297.860 người tham gia BHYT, tương ứng tỷ lệ bao phủ khoảng 93% dân số.

 

Ngọc Anh