Theo Quyết định 861, toàn tỉnh Lạng Sơn có 93 xã chuyển từ vùng III, vùng II sang vùng I, với khoảng trên 151.600 người người sẽ không tiếp tục được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT từ 01/7/2021, chiếm 20,6% tổng số người đang tham gia BHYT toàn tỉnh. Đây là con số rất lớn, tác động mạnh đến việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Ảnh BHXH Lạng Sơn 

Xác định rõ những tác động của Quyết định 861 đến chính sách BHYT nói riêng, chính sách an sinh xã hội của tỉnh nói chung, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương, kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Báo cáo đánh giá tác động của Quyết định 861 và xin ý kiến UBND tỉnh về việc cấp thẻ BHYT cho người dân thuộc địa bàn các xã thoát khỏi vùng III, vùng II; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đề ra phương án, tổ chức thực hiện cấp thẻ BHYT cho người dân thuộc các xã này; chỉ đạo BHXH các huyện đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp để tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đối với người dân bị tác động bởi Quyết định 861 nhằm lan tỏa chính sách và tinh thần tự giác tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên...

Kết quả là, chỉ trong vòng một tháng (tháng 7/2021) toàn tỉnh Lạng Sơn đã vận động được gần 58.000 người tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên, bằng 38% so với tổng số người có thẻ BHYT giảm do tác động của Quyết định 861. Trong đó, số người tham gia BHYT hộ gia đình trên 33.200 người, gần 24.500 người tham gia BHYT học sinh, sinh viên. Nếu như đầu tháng 7/2021 tỷ lệ bảo phủ BHYT là 74% thì đến hết tháng tỷ lệ bao phủ BHYT đã tăng lên 81%. Đây là kết quả từ chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ công chức, viên chức, lao động ngành BHXH Lạng Sơn, mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT với tinh thần trách nhiệm, tận tâm, sáng tạo.

Với những kết quả nổi bật trên, tỉnh Lạng Sơn sẽ sớm hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân./.

Ngọc Anh