Liên quan đến câu hỏi của bạn, Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Hiếu – Giám đốc Công ty TNHH Luật Hiếu Hùng, Luật sư có ý kiến tư vấn như sau:

leftcenterrightdel
Luật sư Lê Hiếu – Giám đốc Công ty TNHH Luật Hiếu Hùng. 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật lao động năm 2019, người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi lao động (Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035).

Điều 149 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về vấn đề sử dụng người lao động cao tuổi như sau:

“1. Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.”

Như vậy, căn cứ nhu cầu và nguyện vọng của cả hai bên, nếu người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì người lao động cao tuổi hoàn toàn có thể giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Hiện nay, pháp luật không có quy định giới hạn về độ tuổi lao động của người lao động.

Tuy nhiên, khi xác lập mối quan hệ lao động, người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, hai bên có thể giao kết nhiều lần hợp đồng lao động nhưng các hợp đồng lao động đều phải là hợp đồng xác định thời hạn (có thời hạn dưới 3 năm).

Thứ hai, mặc dù được hưởng lương hưu và các chế độ hưu trí nhưng người lao động vẫn được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác như một người lao động bình thường.

Thứ ba, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.

Thứ tư, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

 

 

 

Minh Giang