Những lưu ý khi xét hỏi vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi
Những lưu ý khi xét hỏi vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi21/12/2019 15:52
Bổ nhiệm lãnh đạo Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội
Bổ nhiệm lãnh đạo Viện Thực hành quyền công tốkiểm sát xét xử các vụ án hình sự thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội08/08/2018 16:54
Sửa đổi Hiến pháp 1992 Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
Sửa đổi Hiến pháp 1992: Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tốkiểm sát hoạt động tư pháp21/11/2012 10:13

Những lưu ý khi xét hỏi vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

(BVPL) - Theo lãnh đạo Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao, trong quá trình xét hỏi đối với vụ án có người bị hại bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi, Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên cần chú ý một số nội dung nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm của người bị hại.