VKSQS 23 và Kho K79 tuyên truyền pháp luật và ủng hộ chống dịch Covid-19
VKSQS 23 và Kho K79 tuyên truyền pháp luật và ủng hộ chống dịch Covid-19 26/03/2020 10:22
VKSQS khu vực 23 - Quân khu 2 Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp
VKSQS khu vực 23 - Quân khu 2: Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp 18/02/2020 08:13
Bổ nhiệm lãnh đạo VKSQS Quân khu 2 và VKSQS khu vực 23
Bổ nhiệm lãnh đạo VKSQS Quân khu 2 và VKSQS khu vực 23 06/12/2019 16:08
VKSQS khu vực 23 tuyên truyền pháp luật cho quân nhân
VKSQS khu vực 23 tuyên truyền pháp luật cho quân nhân13/11/2019 16:22
Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa
Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa25/10/2019 09:01
VKSQS Khu vực 23 tuyên truyền pháp luật cho quân nhân
VKSQS Khu vực 23 tuyên truyền pháp luật cho quân nhân06/06/2019 10:55

VKSQS 23 và Kho K79 tuyên truyền pháp luật và ủng hộ chống dịch Covid-19

(BVPL) - Tại buổi tuyên truyền, Đảng ủy, chỉ huy Kho K79 và Lãnh đạo VKSQS khu vực 23 đã phát động cán bộ, nhân viên trong đơn vị hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Y Tế, Bộ TTTT, UBTW MTTQVN, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 .