Tổng thư ký LHQ Guterres kêu gọi ngăn chặn nguy cơ Lebanon trở thành Gaza thứ hai
Tổng thư ký LHQ Guterres kêu gọi ngăn chặn nguy cơ Lebanon trở thành Gaza thứ hai
22/06/2024 20:45
Hội đồng Bảo an LHQ thông qua kế hoạch ngừng bắn mong đợi ở Gaza
Hội đồng Bảo an LHQ thông qua kế hoạch ngừng bắn mong đợi ở Gaza
11/06/2024 14:14
Israel phản ứng khi bị LHQ đưa vào danh sách đen các quốc gia xâm phạm trẻ em
Israel phản ứng khi bị LHQ đưa vào 'danh sách đen' các quốc gia xâm phạm trẻ em
08/06/2024 17:50
Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ của LHQ cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza
Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ của LHQ cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza
04/06/2024 17:46
Liên đoàn Ả Rập kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại lãnh thổ Palestine
Liên đoàn Ả Rập kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại lãnh thổ Palestine
17/05/2024 17:11
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết quan trọng về Palestine
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết quan trọng về Palestine
11/05/2024 20:13
Mỹ phủ quyết nghị quyết về việc Palestine trở thành thành viên chính thức của LHQ
Mỹ phủ quyết nghị quyết về việc Palestine trở thành thành viên chính thức của LHQ
19/04/2024 14:00
Palestine tái thúc đẩy tiến trình gia nhập LHQ
Palestine tái thúc đẩy tiến trình gia nhập LHQ
09/04/2024 13:36
Tổng Thư ký LHQ cảnh báo Lebanon có thể biến thành một Gaza thứ hai
Tổng Thư ký LHQ cảnh báo Lebanon có thể biến thành một Gaza thứ hai
18/01/2024 17:26
Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết quan trọng về Gaza
Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết quan trọng về Gaza
24/12/2023 01:02
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn lập tức ở Gaza
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn lập tức ở Gaza
13/12/2023 20:15
Mỹ chặn nghị quyết của UAE tại Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu ngừng bắn lập tức ở Gaza
Mỹ chặn nghị quyết của UAE tại Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu ngừng bắn lập tức ở Gaza
10/12/2023 17:48
Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết về ngừng bắn nhân đạo ở Gaza
Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết về ngừng bắn nhân đạo ở Gaza
16/11/2023 21:09
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi Hamas và Palestine ngừng bắn lập tức
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi Hamas và Palestine ngừng bắn lập tức
28/10/2023 09:00
Tổng Thư ký LHQ một lần nữa kêu gọi ngừng bắn lập tức ở Gaza
Tổng Thư ký LHQ một lần nữa kêu gọi ngừng bắn lập tức ở Gaza
25/10/2023 16:37
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Thư ký LHQ António Guterres
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Thư ký LHQ António Guterres
19/10/2023 09:00
Tổng Thư ký LHQ cảnh báo yêu cầu của Israel sơ tán hàng triệu người tại Gaza
Tổng Thư ký LHQ cảnh báo yêu cầu của Israel sơ tán hàng triệu người tại Gaza
14/10/2023 18:07
Tổng Thư ký LHQ đưa ra đề xuất nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen
Tổng Thư ký LHQ đưa ra đề xuất nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen
03/09/2023 17:23
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc có mặt để tìm giải pháp cứu trợ khẩn cấp ở Sudan
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc có mặt để tìm giải pháp cứu trợ khẩn cấp ở Sudan
01/05/2023 23:11
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các bên xung đột ở Sudan ngừng chiến sự
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các bên xung đột ở Sudan ngừng chiến sự
16/04/2023 18:35