Theo đó, mục đích triển khai phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân (KSND); đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành nâng cao nhận thức, thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng xã hội học tập theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về yêu cầu, công văn nêu rõ: Xác định Phong trào thi đua này là một trong những nội dung trọng tâm, thường xuyên trong công tác thi đua, khen thưởng của Ngành, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, nhất là nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát; việc triển khai thực hiện gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động.

Phong trào thi đua phải được tổ chức thực hiện thường xuyên trong toàn Ngành với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn của từng đơn vị, thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động tham gia.

Về nội dung, theo công văn, cần quán triệt đầy đủ các nội dung của phong trào thi đua theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào những nội dung trọng tâm, cụ thể, sát với điều kiện, tính chất hoạt động của Ngành. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cùng lãnh đạo một số đơn vị trao phần thưởng cho các cháu đạt học sinh giỏi lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2022-2023. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể như: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện xã hội số, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Hướng ứng, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp và huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm giảm chi phí, nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành từ đó có những kiến nghị xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động trong Ngành tham gia học tập, chú trọng tự học, học từ thực tiễn, học tập suốt đời.

Tiêu chí thi đua, đối với tập thể: Trong hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành chủ động tổng hợp tình hình và các nội dung có liên quan để kịp thời tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Quan tâm đầu tư nguồn nhân lực như: Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc để đáp ứng nhu cầu học tập của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trong ngành KSND; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về học tập suốt đời, hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, cập nhật kiến thức trên môi trường công nghệ số với phương châm tự học là chính.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho mọi đối tượng, xây dựng các chương trình học tập theo chức năng, nhiệm vụ.

Với cá nhân: Đề cao tính chủ động, sáng tạo trong học tập; có sáng kiến, hoặc áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ giúp nâng cao hiệu quả công tác, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm, giảm chi phí không cần thiết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng phong trào học tập ở cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Cũng theo công văn, khen thưởng hằng năm với thức khen thưởng là Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân. Khen thưởng trong đợt sơ kết giai đoạn 2023 - 2025 và tổng kết giai đoạn 2023 - 2030 với thức khen thưởng bậc cao gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân.

P.V