Chi đoàn VKSND tỉnh Bình Định vinh dự là 1 trong 5 tập thể của ngành KSND tỉnh được Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2023. Để có được thành tích trong công tác tuyên truyền, năm 2023 thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, Ban chấp hành (BCH) Chi đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đạt được những kết quả nổi bật.

leftcenterrightdel

Chi đoàn được đồng chí Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Định tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

BCH Chi đoàn đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên như việc tìm hiểu nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát”. Triển khai cho đoàn viên đăng ký học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

BCH Chi đoàn thường xuyên đăng tải, cập nhật, đưa tin, viết bài trên Báo Bảo vệ pháp luật và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..

leftcenterrightdel
 Chi đoàn VKSND tỉnh Bình Định trao tiền hỗ trợ và quà cho em Trương Thị Thanh Diệu - học sinh lớp 10A6, Trường THPT Nguyễn Thái Học, là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Chi đoàn nhận đỡ đầu.

Đoàn viên Chi đoàn tích cực tuyên truyền và tham gia các cuộc thi, hội thi và đạt được một số giải tại các cuộc thi đã tham gia. Trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao” được Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Định tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử tiếp tục được BCH Chi đoàn triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Qua các hoạt động, đã góp phần nâng cao kiến thức của đoàn viên về lịch sử, truyền thống dân tộc, địa phương, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận trong đoàn viên.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên được BCH Chi đoàn duy trì thường xuyên trong đoàn viên; vận động đoàn viên xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan văn hóa, môi trường học đường lành mạnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Quốc Việt - Bí thư Chi đoàn (người đứng thứ nhất từ phải qua) đại diện Chi đoàn nhận Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2023.

BCH Chi đoàn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2023 với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn. Tuyên truyền pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh tại các trường Tiểu học và THPT trên đại bàn tỉnh bằng nhiều hình thức

Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên, đã thu hút và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên trong ngành KSND tỉnh và cả nước.

Năm 2023, với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Chi đoàn đã tích cực tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một chiến sĩ, xung kích, gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến”.

leftcenterrightdel
 Chi đoàn VKSND tỉnh Bình Định tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh tại Trường Tiểu học An Toàn, huyện An Lão.
leftcenterrightdel
 Chi đoàn VKSND tỉnh Bình Định tổ chức thành công cuộc thi “Thanh niên với pháp luật” lần II - năm 2023.

Có thể nói, công tác tuyên truyền của Chi đoàn ngày càng có chiều sâu đã góp phần xây dựng môi trường cho đoàn viên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Đồng thời, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò của tổ chức Đoàn, của đoàn viên Viện kiểm sát trong tuyên truyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và trong công tác đoàn thể, góp phần xây dựng ngành KSND Bình Định ngày càng vững mạnh cũng như đưa hình ảnh của Ngành đến gần với người dân hơn.

Ngoài ra, trong năm 2023, Chi đoàn có 2 đoàn viên được Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

Quốc Việt - X.N