Sở Y tế tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu BVĐK Bình Định kiểm tra, rà soát báo cáo việc ban hành, sử dụng các Quy trình kỹ thuật điều trị bệnh tại Khoa Nội tim mạch.

Báo cáo tổng thể về các trường hợp can thiệp mạch vành được thực hiện tại Bệnh viện từ ngày 1/1- 31/7, trong đó phân tích cụ thể về các yếu tố liên quan đến người bệnh (tuổi, giới, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng...), chỉ định, kết quả điều trị, nguyên nhân tử vong.

leftcenterrightdel
Văn bản của Sở Y tế Bình Định yêu cầu BVĐK tỉnh báo cáo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. 

Riêng đối với tất cả các trường hợp bệnh nặng xin về, tử vong, yêu cầu thành lập Hội đồng chuyên môn của bệnh viện để tiến hành xem xét, phân tích và đánh giá quá trình chẩn đoán, điều trị, can thiệp, chăm sóc, các sai phạm (nếu có)...đối với từng trường hợp.

Tiến hành họp Hội đồng khoa học - kỹ thuật của Bệnh viện để phân tích, đánh giá sự phù hợp, chưa phù hợp (nếu có) của các Quy trình kỹ thuật điều trị bệnh tại Khoa Nội tim mạch, đặc biệt là đối với các Quy trình kỹ thuật điều trị các bệnh nhân tử vong theo phản ảnh của Báo.

Trước đó, tại văn bản số 4986/UBND – VX, ngày 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Y tế kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả xử lý vụ việc mà Báo BVPL đã phản ánh cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

PV