leftcenterrightdel
 Phối cảnh dự án. 

Trong Văn bản mới được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 12/8/2020, cho biết: Xét báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai tại Văn bản số 1894/UBND-QLĐT ngày 29 /4/2020 về kết quả thanh tra toàn diện Dự án Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, TP Lào Cai và ý kiến của một số bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai tiếp thu ý kiến có căn cứ của các bộ, ngành và chịu trách nhiệm về việc thực hiện Dự án Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, TP Lào Cai đúng quy định của pháp luật, không thất thoát tài sản nhà nước, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan, không để kéo dài, vượt cấp.

Làm rõ việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết của Dự án nêu trên theo nội dung kiến nghị tại Văn bản số 2581/BXD-TTr ngày 29/5/2020 của Bộ Xây dựng. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong việc xác định chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng và tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào năm 2019, cho rằng Dự án Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (Dự án)  là Dự án nhà ở thương mại, không thuộc đối tượng nhà nước thu hồi đất, một số hộ dân đã có đơn khiếu nại, tố cáo với nội dung đề nghị hủy các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, yêu cầu phải thực hiện thỏa thuận bồi thường với các hộ dân.

Báo cáo Chính phủ tại thời điểm tháng 10/2019 liên quan tới vụ việc, UBND tỉnh Lào Cai cho rằng Dự án tiểu khu đô thị số 17 là dự án khu đô thị mới, thuộc đối tượng nhà nước thu hồi đất được quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 17/12/2014, trong đó có nội dung danh mục thu hồi đất dự án Tiểu khu đô thị số 17 là đúng quy định theo khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Theo tỉnh Lào Cai, quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án có ảnh hưởng đến 197 hộ dân. UBND TP Lào Cai đã phê duyệt kinh phí bồi thường, thu hồi đất của 185/197 hộ; đã bố trí tái định cư cho 248 hộ, trong đó có 141 hộ chính chủ và 107 hộ phát sinh. Lào Cai cho biết việc triển khai Dự án được tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Tuy nhiên, để rà soát việc đảm bảo thực hiện dự án theo các quy định của nhà nước, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cơ quan chức năng đưa vào kế hoạch thanh tra toàn diện dự án trên trong năm 2020.

Liên quan đến tính pháp lý của Dự án, ngày 4/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có văn bản 3647/BKHĐT-TTr cho biết: Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2014 (trong đó có Dự án), do đó việc thu hồi đất để thực hiện Dự án điều chỉnh bởi Luật Đất đai năm 2013; 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 và khoản 9 Điều 2 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư, phát triển đô thị thì Dự án là dự án Khu đô  thị mới. “UBND tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan”- Bộ KH&ĐT nêu ý kiến.    

Trong khi đó, ngày 29/5/2020, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lào Cai cần chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ, tham mưu điều chỉnh quy hoạch chi tiết, trong đó điều chỉnh về mật độ xây dựng, mật độ dân số của dự án. Bộ này lưu ý, việc điều chỉnh quy hoạch Lào Cai cần thực hiện đúng quy định pháp luật. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, nếu việc điều chỉnh quy hoạch là phù hợp, Lào Cai rà soát lại để thực hiện xác định tiền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. 

Liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong văn bản góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lào Cai căn cứ quy định pháp luật, tình hình thực tế của địa phương để xem xét bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân còn khiếu kiện trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo công bằng, tránh khiếu kiện kéo dài. 

Hoài Thu