Như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, ông Trần Thanh Hà, ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh có đơn khiếu nại về việc UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp đất, giao đất cho công ty Công ty TNHH MTV cao su Hương Khê - Hà Tĩnh (gọi tắt là công ty cao su Hương Khê) có diện tích chồng lấn lên đất hộ gia đình ông Hà đã được UBND huyện Hương Khê cấp trước đó 11 năm.

Đáng chú ý, chính quyền cấp xã, huyện và chủ thể liên quan là Công ty cao su Hương Khê đều đã vào cuộc xác minh, kiểm tra và đã có báo cáo, khẳng định có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty cao su Hương Khê trùng lên đất ông Trần Thanh Hà đang sử dụng.

Tuy nhiên, phía Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh – đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ có dấu hiệu chậm trễ trong việc xác minh, xử lý sự việc.

leftcenterrightdel
Xã, huyện và Công ty cao su Hương Khê đều đã có báo cáo, khẳng định có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty cao su Hương Khê trùng lên đất ông Trần Thanh Hà đang sử dụng.

Sau khi báo Bảo vệ pháp luật phản ánh, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 11/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Ngọc Sơn đã có ý kiến chỉ đạo, giao cho UBND huyện Hương Khê thành lập Đoàn Thanh tra, thực hiện thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến quy hoạch dân cư cho cán bộ (Công ty Sản xuất - Kinh doanh Thông Hà Tĩnh) làm nhà ở theo Quyết định số 122/QĐ-UB ngày 04/10/1993 của UBND tỉnh, Quyết định số 19/QĐ-UB ngày 06/01/1994 của UBND huyện Hương Khê.

Đồng thời, thanh tra việc tham mưu đề xuất UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV cao su Hương Khê - Hà Tĩnh (tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 20/01/2015 của UBND huyện Hương Khê và Văn bản số 01/TTr-UBND ngày 14/01/2015 của UBND xã Hương Long).

Thời hạn được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu là phải có  báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2022.

leftcenterrightdel
Đất cấp cho công ty cao su Hương Khê chồng lấn lên đất của hộ ông Trần Thanh Hà (khoanh đỏ).

Tuy nhiên, quá thời hạn tỉnh giao, UBND huyện Hương Khê vẫn không thể thành lập Đoàn thanh tra để thực nhiệm nhiệm vụ, bởi phạm vi yêu cầu thanh tra của tỉnh quá rộng và thời hạn quá ngắn.

Trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo UBND huyện Hương Khê cho biết, dẫu đã quá thời hạn tỉnh giao, nhưng huyện Hương Khê vẫn chưa thành lập Đoàn thành tra để thực hiện nhiệm vụ, bởi phạm vi thanh tra của tỉnh là “bất khả thi”.

“Tỉnh yêu cầu thực hiện thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở theo Quyết định số 122/QĐ-UB ngày 04/10/1993 của UBND tỉnh, Quyết định số 19/QĐ-UB ngày 06/01/1994 của UBND huyện Hương Khê là không thể thực hiện, bởi theo các quyết định đó thì có hơn 100 hộ dân được giao đất, cấp đất. Lại chỉ cho thời hạn 1 tháng, thanh tra cả việc tham mưu giao đất cho công ty cao su Hương Khê. Huyện không thể làm, dẫu thời hạn nhiều tháng đi chăng nữa” – Lãnh đạo UBND huyện Hương Khê cho biết.

Trước chỉ đạo “bất khả thi” này, UBND huyện Hương Khê đã phải có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường – Đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh xử lý sự việc này, là phải rút ngắn phạm vi thanh tra xuống, trong phạm vi các hộ được giao đất năm 2004 (Trong đó có hộ ông Trần Thanh Hà).

leftcenterrightdel
 Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Hoạch (áo sọc)  có văn bản báo cáo đề xuất, tham mưu lại theo hướng thu hẹp đối tượng, phạm vi thanh tra.

Nhận được báo cáo của UBND huyện Hương Khê, ngày 09/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh một lần nữa phải có báo cáo tham mưu đề xuất với tỉnh, theo hướng chấp nhận đề xuất của UBND huyện.

Xác nhận với PV báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phía Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh theo hướng đồng ý với đề nghị của huyện.

“Huyện đề nghị thu hẹp đối tượng, phạm vi thanh tra, Sở tham mưu đồng ý với đề nghị của huyện” – Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Trong văn bản tham mưu đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 2829/STNMT-ĐĐ1 ngày 09/8/2022), thì đối tượng, phạm vi thanh tra là “16 hộ gia đình, cá nhân được UBND huyện Hương Khê giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2007).

Và ngày hôm qua (22/8), Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

leftcenterrightdel
 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Sơn đồng ý thu hẹp đối tượng, phạm vi thanh tra.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh “đồng ý điều chỉnh phạm vi thanh tra theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và giao UBND huyện Hương Khê thành lập Đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định; Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3696/UBND-TCD ngày 11/7/2022”.

Trong chỉ đạo lần này, UBND tỉnh Hà Tĩnh không quy định thời hạn thanh tra và báo cáo với tỉnh như lần trước, mà chỉ yêu cầu tổng hợp, báo cáo “theo đúng quy định của pháp luật thanh tra”.

leftcenterrightdel
 Quyết định UBND huyện Hương Khê cấp cho 8 hộ dân, Sở TN&MT tham mưu thanh tra...16 hộ dân.

Theo tìm hiểu của PV báo Bảo vệ pháp luật, liên quan đến việc giao đất, cấp đất cho các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến quy hoạch dân cư cho cán bộ công ty cao su Hương Khê, cùng đợt với hộ ông Trần Thanh năm 2004 là  8 hộ (theo quyết định 1198/QĐ-UB ngày 05/8/2004 của UBND huyện Hương Khê), chứ không phải 16 hộ.

“Tờ trình của công ty về giao đất năm 2004 là 16 hộ, nhưng năm đó UBND huyện ra quyết định chỉ giao đất cho 8 hộ. Phía huyện cũng chỉ báo cáo đề nghị thu hẹp phạm vi thanh tra trong 8 hộ đó. Vì 8 hộ còn lại không được giao đất thì thanh tra làm gì. Không hiểu sao Sở vẫn tham mưu thanh tra 16 hộ như thế” – đại diện UBND huyện Hương Khê cho biết.

Ông Trần Thanh Hà, người đứng đơn khiếu nại việc cấp đất chồng lấn cũng nói: Để thực hiện theo chỉ đạo này, chắc huyện Hương Khê phải "tìm" thêm 8 hộ đã được UBND huyện thời kỳ đó giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì tham mưu của Sở TN&MT và chỉ đạo của tỉnh là "thanh tra các hộ gia đình được UBND huyện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

P.V