Liên quan đến phản ánh của báo Bảo vệ pháp luật về việc “Hà Tĩnh: Tỉnh cấp đất chồng lấn, dân “kêu trời” chưa thấu”, vào ngày 11/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Ngọc Sơn đã có ý kiến chỉ đạo, giao cho cho UBND huyện Hương Khê thành lập Đoàn Thanh tra, thực hiện thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến quy hoạch dân cư cho cán bộ (Công ty Sản xuất - Kinh doanh Thông Hà Tĩnh) làm nhà ở theo Quyết định số 122/QĐ-UB ngày 04/10/1993 của UBND tỉnh, Quyết định số 19/QĐ-UB ngày 06/01/1994 của UBND huyện Hương Khê.

Đồng thời, thanh tra việc tham mưu đề xuất UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV cao su Hương Khê - Hà Tĩnh (tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 20/01/2015 của UBND huyện Hương Khê và văn bản số 01/TTr-UBND ngày 14/01/2015 của UBND xã Hương Long).

leftcenterrightdel
 Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh còn yêu cầu: “Phải làm rõ trách nhiệm và xử lý các sai phạm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc tham mưu đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty tại thời điểm năm 2014 và việc lưu trữ hồ sơ đất đai; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2022”.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (nếu có).

Trước đó, như báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh việc ông Trần Thanh Hà, ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh có đơn khiếu nại về việc UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp đất, giao đất cho công ty Công ty TNHH MTV cao su Hương Khê - Hà Tĩnh (gọi tắt là công ty cao su Hương Khê) có diện tích chồng lấn lên đất hộ gia đình ông Hà đã được UBND huyện Hương Khê cấp trước đó 11 năm.

Quá trình giải quyết đơn khiếu nại, chính quyền cấp xã, huyện và chủ thể liên quan là Công ty cao su Hương Khê đều đã vào cuộc xác minh, kiểm tra và đã có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, trong đó đều khẳng định có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty cao su Hương Khê trùng lên đất ông Trần Thanh Hà đang sử dụng.

Bùi Tiến