Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc 397,11ha rừng bị suy giảm tại Trung tâm Bảo tồn Voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

leftcenterrightdel
 Một diện tích rừng thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn Voi.

Tước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk nhận được báo cáo của Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) về công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác rà soát, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng của Trung tâm. Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm này vẫn tiếp tục báo cáo số liệu rừng bị suy giảm từ trước năm 2020, với tổng diện tích 375,57ha.

Ngay sau đó, từ ngày 9-10/1/2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn tiến hành làm việc, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm thuộc lâm phần do Trung tâm quản lý.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong năm 2023, Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn đã xác minh, cập nhật diện tích rừng tự nhiên bị giảm tại Trung tâm là 397,11ha (4,64ha do phá rừng; 392,47ha do nguyên nhân khác). Toàn bộ diện tích phá rừng đã được Trung tâm chuyển Hạt Kiểm lâm lập hồ sơ xử lý, cập nhật theo quy định.

Tại các biên bản xác minh diện tích rừng bị suy giảm do nguyên nhân khác (392,47ha), một số diện tích không hiện số lô; chỉ kiểm tra 1 điểm tọa độ trong lô; chưa xác định rõ nguyên nhân diễn biến theo quy định. Trong diện tích 392,47ha được cập nhật do nguyên nhân khác, có 25,56ha đã được Hạt Kiểm lâm cập nhật diễn biến rừng năm 2022, với loại đất rừng sau diễn biến là đất có rừng tự nhiên (23,28ha) và đất đã trồng rừng (2,28ha)...

Không chỉ vậy, qua kiểm tra bản đồ theo dõi diễn biến rừng của Trung tâm nhận thấy, một số lô đã bị mất (không có dữ liệu không gian) nên tổng diện tích tự nhiên của Trung tâm giảm so với thực tế.

Từ kết quả kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, Trung tâm đã báo cáo, đề nghị Hạt Kiểm lâm xác minh cập nhật đối với diện tích rừng bị biến động nhưng thời gian báo cáo chưa đúng. Hơn nữa, Trung tâm và Hạt Kiểm lâm chưa xác định rõ, cụ thể nguyên nhân khác như sâu, bệnh hại rừng, lốc xoáy, hạn hán, lũ lụt, sạt lở, băng tuyến... theo quy định.

Đáng nói, trong diện tích cập nhật năm 2023, có 25,56ha đã được cập nhật năm 2022 là đất có rừng tự nhiên 23,38ha và đất đã trồng rừng 2,28ha. Thế nhưng, năm 2023 lại cập nhật bị biến động theo nguyên nhân khác (theo báo cáo của Trung tâm thì số liệu rừng bị suy giảm từ trước năm 2020) là chưa chính xác. Một số diện tích rừng bị biến động nhưng chưa được Trung tâm báo cáo Hạt Kiểm lâm để xác minh, cập nhật theo quy định...

Trên cơ sở đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định đối với diện tích rừng bị biến động. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể có liên quan trong việc để diện tích rừng bị giảm 397,11ha.

Mặt khác, xử lý vi phạm đối với chủ rừng không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền khi có biến động về diện tích rừng. Ngoài ra, phối hợp với chủ rừng và chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh toàn bộ diện tích rừng bị biến động để xác định rõ nguyên nhân diễn biến theo quy định.../.

Nguyễn Chính