Ngày 14/5/2019, tại nhà văn hóa phường Cửa Nam, thành phố Vinh, VKSND thành phố Vinh đã phối hợp với Tòa án thành phố Vinh tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án về ma túy và 1 vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Vinh ngày càng có chiều hướng gia tăng và có diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Để kịp thời răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, góp phần giữ vững được tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Vinh. Ngày 14/5/2019, tại nhà văn hóa phường Cửa Nam, thành phố Vinh, VKSND thành phố Vinh đã phối hợp với Tòa án thành phố Vinh tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án về ma túy và 1 vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

leftcenterrightdel
Hình ảnh Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 

Các vụ án đưa ra xét xử lưu động đều có các đối tượng có nhân thân xấu, hành vi và thủ đoạn phạm tội liều lĩnh, táo bạo, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã chủ động xét hỏi, đưa ra những lập luận chặt chẽ, chứng cứ thuyết phục bảo vệ được quan điểm truy tố của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, làm căn cứ cho Hội đồng xét xử ra những bản án nghiêm minh. Hình phạt mà Hội đồng xét xử đưa ra đối với các bị cáo đều phù hợp với đề nghị của kiểm sát viên và nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân theo dõi phiên tòa. 

Thông qua việc xét xử lưu động các vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Vinh đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, đồng thời góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố. 

Nguyễn Thị Linh Trang