Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 7 ước đạt 133,9 nghìn tỉ đồng, bằng 8,3% dự toán, bằng 91,1% (giảm 13,1 nghìn tỉ đồng) mức thu bình quân 6 tháng đầu năm.

leftcenterrightdel
 Theo Bộ Tài chính, trong 7 tháng năm 2023, thu NSNN ước đạt 1.016,1 nghìn tỉ đồng, bằng 62,7% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 7 tháng năm 2023 thu NSNN ước đạt 1.016,1 nghìn tỉ đồng, bằng 62,7% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 65,8% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 59,2% dự toán; không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 62,5% dự toán, giảm 1,4% so với cùng kỳ.

Về tổng chi cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 158,4 nghìn tỉ đồng. Luỹ kế chi 7 tháng đạt 957 nghìn tỉ đồng, bằng 46,1% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 267,6 nghìn tỉ đồng, bằng 36,8% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 35,49% kế hoạch, bằng 37,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 43,2% so cùng kỳ; chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 59,2 nghìn tỉ đồng, bằng 57,5% dự toán.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 26/7/2023, đã thực hiện phát hành gần 208,7 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,37 năm, lãi suất bình quân 3,54 %/năm.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong tổng thu NSNN, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (chiếm 53,3% dự toán thu nội địa) ước đạt 63,4% dự toán, tăng 2,7% so cùng kỳ. Tuy nhiên, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khá so dự toán do doanh nghiệp đã tạm nộp 4/5 kỳ theo quy định, thì số thu của 3 khu vực này chỉ bằng 90,3% cùng kỳ.

Ngoài ra, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 7 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng bổ sung cho các địa phương gần 900 tỉ đồng kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 18,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Tính đến ngày 31/7/2023, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát đạt 537.655 tỉ đồng, bằng 45,4% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng); so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn 16.313 tỉ đồng về giá trị, thấp hơn 1,5% (cùng kỳ năm 2022 bằng 46,9% so với dự toán).

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 707 nghìn tỉ đồng. Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) khoảng 47 nghìn tỉ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Nguyễn Anh