leftcenterrightdel
 Xuất khẩu trong quý 1/2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3 năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 58,49 tỉ USD, tăng 18,6% so với tháng trước(tương ứng tăng 9,19 tỉ USD). Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 29,57 tỉ USD, tăng 13,5% với tháng trước và trị giá nhập khẩu ước đạt 28,92 tỉ USD, tăng 24,4% so với tháng trước.

Như vậy, tính chung 3 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 154,27 tỉ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 79,17 tỉ USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2022 và trị giá nhập khẩu ước đạt 75,1 tỉ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Về cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam, trong tháng 3 năm 2023, ước tính thặng dư 645 triệu USD. Lũy kế 3 tháng từ đầu năm 2023, cả nước ước tính thặng dư 4,07 tỉ USD.

 

PV