Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ04/02/2020 21:57
14 Cục Hải quan được điều chỉnh tăng thu ngân sách nhà nước
14 Cục Hải quan được điều chỉnh tăng thu ngân sách nhà nước14/10/2019 22:07
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng 229
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng 229% 31/08/2019 05:59
Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng hơn 365
Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng hơn 365%01/08/2019 16:29
Tỷ lệ nợ công giảm còn 58,4 GDP
Tỷ lệ nợ công giảm còn 58,4% GDP12/07/2019 15:48
Kho bạc nhà nước Phát hiện khoảng 108 khoản chi chưa đúng quy định
Kho bạc nhà nước: Phát hiện khoảng 108 khoản chi chưa đúng quy định06/03/2019 23:46
Thanh tra, kiểm tra thu nộp NSNN hơn 384 689 triệu đồng
Thanh tra, kiểm tra thu nộp NSNN hơn 384.689 triệu đồng06/03/2019 21:46
Thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 đạt 18 223 tỷ đồng
Thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 đạt 18.223 tỷ đồng28/02/2019 16:49
Tháng 1 2019 tăng thu qua thanh tra, kiểm tra thuế trên 518 tỷ đồng
Tháng 1/2019: tăng thu qua thanh tra, kiểm tra thuế trên 518 tỷ đồng01/02/2019 23:41
Không để tình trạng lấy công văn điều chỉnh các quy phạm pháp luật về thuế
Không để tình trạng lấy công văn điều chỉnh các quy phạm pháp luật về thuế11/01/2019 01:31

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ

(BVPL)- Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 1/2020 đạt 25.446 tỉ đồng, bằng 7,5% dự toán, giảm 25% so với cùng kỳ 2019.