Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 2022
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 2022
10/11/2022 23:23
Bộ Tài chính Đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước 8 tháng 2022
Bộ Tài chính: Đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước 8 tháng 2022
12/09/2022 22:22
Tháng 5 Việt Nam nhập siêu hơn 1,7 triệu USD
Tháng 5: Việt Nam nhập siêu hơn 1,7 triệu USD
02/06/2022 01:44
Tổng Bí thư dự phiên thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN
Tổng Bí thư dự phiên thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN
01/06/2022 10:45
Cân đối ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm được đảm bảo
Cân đối ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm được đảm bảo
16/05/2022 23:13
Dự kiến giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, sẽ giảm thu ngân sách 23 954 tỉ đồng
Dự kiến giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, sẽ giảm thu ngân sách 23.954 tỉ đồng
10/03/2022 23:22
Cân đối ngân sách 11 tháng có thặng dư do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu
Cân đối ngân sách 11 tháng có thặng dư do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu
09/12/2021 23:00
Số tăng thu NSNN năm 2019 chủ yếu từ đất, tài nguyên và thu hồi vốn của Nhà nước
Số tăng thu NSNN năm 2019 chủ yếu từ đất, tài nguyên và thu hồi vốn của Nhà nước
22/07/2021 17:14
Ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước ước đạt 315 ngàn tỉ đồng
Ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước ước đạt 315 ngàn tỉ đồng
24/12/2020 17:33
Thu nộp ngân sách hơn 10 785 tỉ đồng qua thanh tra, kiểm tra
Thu nộp ngân sách hơn 10.785 tỉ đồng qua thanh tra, kiểm tra
08/12/2020 14:12
Thu ngân sách nhà nước giảm sâu, việc cân đối ngân sách gặp nhiều khó khăn
Thu ngân sách nhà nước giảm sâu, việc cân đối ngân sách gặp nhiều khó khăn
12/11/2020 09:57
Bộ Tài chính thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước
Bộ Tài chính thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước
13/10/2020 16:52
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng 229
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng 229%
31/08/2019 05:59
Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng hơn 365
Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng hơn 365%
01/08/2019 16:29
Tỷ lệ nợ công giảm còn 58,4 GDP
Tỷ lệ nợ công giảm còn 58,4% GDP
12/07/2019 15:48
Thanh tra, kiểm tra thu nộp NSNN hơn 384 689 triệu đồng
Thanh tra, kiểm tra thu nộp NSNN hơn 384.689 triệu đồng
06/03/2019 21:46
Thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 đạt 18 223 tỷ đồng
Thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 đạt 18.223 tỷ đồng
28/02/2019 16:49
Tháng 1 2019 tăng thu qua thanh tra, kiểm tra thuế trên 518 tỷ đồng
Tháng 1/2019: tăng thu qua thanh tra, kiểm tra thuế trên 518 tỷ đồng
01/02/2019 23:41
Không để tình trạng lấy công văn điều chỉnh các quy phạm pháp luật về thuế
Không để tình trạng lấy công văn điều chỉnh các quy phạm pháp luật về thuế
11/01/2019 01:31
Thu NSNN tháng 10 tăng do vào thời điểm doanh nghiệp kê khai, nộp thuế
Thu NSNN tháng 10 tăng do vào thời điểm doanh nghiệp kê khai, nộp thuế
12/11/2018 23:32