leftcenterrightdel
 Bộ Tài chính cho biết, cân đối ngân sách 8 tháng 2022 được đảm bảo. 

Cụ thể, theo thông tin của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 8/2022 ước đạt 106 nghìn tỉ đồng, giảm khoảng 46 nghìn tỉ đồng so với số thu tháng trước. Lũy kế 8 tháng thu NSNN ước đạt gần 1.208,2 nghìn tỉ đồng, bằng 85,6% dự toán, tăng 19,4% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa: thực hiện tháng 8 ước đạt 78,4 nghìn tỉ đồng, giảm khoảng 43,4 nghìn tỉ đồng so tháng trước (chủ yếu do một số khoản thu chế độ cho phép thu theo quý như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh,...). Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 954,6 nghìn tỉ đồng, bằng 81,1% dự toán, tăng 15,9% so cùng kỳ năm 2021.

Thu từ dầu thô, trong tháng 8 ước đạt 6,2 nghìn tỉ đồng, giảm khoảng 2,6 nghìn tỉ đồng so tháng trước (do giá dầu thấp hơn 9,8 USD/thùng so với tháng trước). Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 51,1 nghìn tỉ đồng, bằng 181,2% dự toán, tăng 98,8% so cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện thu tháng 8 ước đạt 16,6 nghìn tỉ đồng, giảm khoảng 5,2 nghìn tỉ đồng so tháng 7/2022. Lũy kế 8 tháng năm 2022 đạt 197,6 nghìn tỉ đồng, bằng 99,3% dự toán năm và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối NSNN tháng 8 ước đạt 123,7 nghìn tỉ đồng. Luỹ kế chi 8 tháng ước đạt 956,4 nghìn tỉ đồng, bằng 53,6% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 212,2 nghìn tỉ đồng, bằng 40,3% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 65,2 nghìn tỉ đồng, bằng 62,9% dự toán và chi thường xuyên ước đạt 677,3 nghìn tỉ đồng, bằng 60,9% dự toán.

Đánh giá của Bộ Tài chính cho thấy, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 8 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Cũng theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng dự toán năm 2022 khoảng 2,4 nghìn tỉ đồng, trong đó chủ yếu là hỗ trợ  cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp khoảng 27,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Về chi đầu tư phát triển, tiến độ giải ngân 8 tháng đầu năm vẫn rất chậm so với yêu cầu, chỉ mới đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 40,6%), trong đó, giải ngân vốn ngoài nước đạt 14,02% kế hoạch. Có 7 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt trên 45% kế hoạch, trong khi vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 3 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20% kế hoạch vốn được giao.

Từ kết quả thu chi, theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Lũy kế 8 tháng năm 2022, đã thực hiện phát hành 99.582 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân 13,91 năm, lãi suất bình quân 2,56%/năm.

Nguyễn Anh