leftcenterrightdel
 Toàn ngành Thuế đã thực hiện hơn gần 53.600 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Cụ thể, tính đến 27/10/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 52.596 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt trên 65% kế hoạch năm 2023 và bằng hơn 94% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 492.641 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 86,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế GTGT đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Tính đến hết ngày 31/10/2023, Cơ quan thuế đã ban hành 15.025 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn  112.873 tỉ đồng, bằng hơn 70% ước thực hiện đã báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội (160.000 tỉ đồng), bằng 91% cùng kỳ năm 2022.

Về công tác quản lý nợ thuế, thực hiện thu nợ thuế trong tháng 10/2023, ước đạt 4.202 tỉ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm ước thu nợ đạt 38.812 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 10 là 159.452 tỉ đồng, tăng hơn 4% so với thời điểm cuối tháng 9/2023, tăng 7,9% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 10/2023, tỉ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 8,1%.

Nguyễn Anh