leftcenterrightdel
Công chức Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trong giờ làm việc.

Cụ thể, Hải quan cưỡng chế công ty trên để thi hành nội dung công văn vào ngày 7/9/2023 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với số tiền bị cưỡng chế hơn 300 tỉ đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 14/9/2023.

Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách Nhà nước.

Thiên Bình