leftcenterrightdel
 Tính đến tháng 5 năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện 14.727 cuộc thanh tra, kiểm tra. (Ảnh minh họa)

Theo Tổng cục Thuế, tính đến tháng 5 năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 14.727 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 18,38% kế hoạch năm 2023 và bằng 121,1% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 160.460 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, cơ quan Thuế đã thực hiện được 1.794 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 10.604 tỉ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 70,4 tỉ đồng. Trong đó, số thuế truy hoàn là 54,9 tỉ đồng, phạt là 15,5 tỉ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 44,7 tỉ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 5/2023 là 149.963 tỉ đồng, tăng 0,7% so với tháng 4/2023. Lũy kế tính đến cuối tháng 5/2023 ước thu được 18.408 tỉ đồng.

Đặc biệt, đã thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 5/2023 ước đạt 36.968 tỉ đồng. Trong đó: Xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỉ đồng; Xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 7.985 tỉ đồng.

Đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế GTGT đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Cơ quan thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 42.670 tỉ đồng, bằng 23% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỉ đồng), bằng 82%  so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyễn Anh