leftcenterrightdel
 Trong 2 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Thuế đã thực hiện 3.830 cuộc thanh, kiểm tra. Ảnh minh họa

Cụ thể, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.830 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 5,8% kế hoạch năm 2024; kiểm tra được 8.593 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Về công tác quản lý nợ thuế, thực hiện thu nợ thuế trong tháng 2/2024 ước đạt 6.000 tỉ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 2/2024, ước thu được 21.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, đến thời điểm 19/2/2024, toàn quốc có 918.700 doanh nghiệp đang kinh doanh, giảm 3.895 doanh nghiệp (0,4%) so với thời điểm 31/12/2023.

Tính đến cuối tháng 2, cơ quan Thuế đã ban hành 3.017 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 21.687 tỉ đồng, trong đó: Hoàn xuất khẩu là 19.749 tỉ, đầu tư là 1.726 tỉ, trường hợp khác là 212 tỉ đồng, bằng 12,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 361.672 tỉ đồng, đạt 24,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm 2023. 

Minh Nhật