leftcenterrightdel
 Đến hết tháng 11, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 57.937 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Đây là thông tin được Tổng cục Thuế cho biết. Cụ thể, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 62.343 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 85,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,9% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 581.367 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 57.937 tỉ đồng, bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Về hoàn thuế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều biện pháp rà soát, chỉ đạo các Cục Thuế địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT và yêu cầu các Cục Thuế báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ hàng ngày.

Tính đến ngày 30/11/2023, cơ quan Thuế đã ban hành 16.778 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 127.783 tỉ đồng, bằng 68,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, theo Tổng cục Thuế, việc thực hiện thu nợ thuế trong tháng 11/2023 ước đạt 3.500 tỉ đồng. Lũy kế 11 tháng đầu năm ước thu nợ đạt 42.312 tỉ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 11 là 163.591 tỉ đồng, tăng 2,6% so với thời điểm ngày 31/10/2023, tăng 10,7% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Tính đến cuối tháng 11/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 8,3%.

Nguyễn Anh