leftcenterrightdel
 Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 61.500 tỉ đồng.

Cụ thể, theo Tổng cục Thuế, năm 2023, cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế của người nộp thuế, có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý những sai phạm. Nhờ đó, công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ và có những chuyển biến tích cực.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế quyết liệt chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật. Ban hành quy trình hoàn thuế mới và áp dụng bộ tiêu chí áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng. Triển khai vận hành Ứng dụng phân loại hồ sơ hoàn thuế tự động trong toàn ngành.

Tổng cục Thuế đã thành lập các Đoàn công tác rà soát đôn đốc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng, trực tiếp làm việc với các Cục Thuế, đào tạo chuyên đề thanh tra, kiểm tra chuyên sâu cho các công chức thuế làm công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, trục lợi Ngân sách nhà nước.

Kết quả, cơ quan thuế đã ban hành 17.751 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 135.875 tỉ đồng, bằng 84,9% ước thực hiện Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, bằng 95% cùng kỳ năm 2022.     

Trong năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra thuế tiếp tục được Tổng cục Thuế triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng tập trung vào các ngành, lĩnh vực có rủi ro cao, có khả năng thất thu như: bất động sản, giao dịch liên kết, thương mại điện tử. Đồng thời, áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro và ban hành Quy trình kiểm tra thuế với mục tiêu tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế, ngăn chặn tình trạng gian lận, trốn thuế.

Về thu hồi nợ thuế, toàn ngành Thuế đã thu hồi được 41.557 tỉ đồng, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 37.605 tỉ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.952 tỉ đồng.

Nguyễn Anh